CK-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

CK-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 28.10.2021
 
X-linked intellectual disability-microcephaly-cortical malformation-thin habitus syndrome

 

Lyhyesti

CK-oireyhtymä on harvinainen X-kromosomiin kytkeytyvä kehitysvammaisuusoireyhtymä. Siihen liittyy kehitysvammaisuuden lisäksi mm. käyttäytymishäiriöitä, epilepsiaa, pään ja kasvojen alueen poikkeavuuksia, laiha olemus ja lyhyt pituuskasvu.

Oireet ja löydökset

Kehitysvammaisuus voi vaihdella lievästä syvään ja oireyhtymään liittyy lapsuudessa alkanut epilepsia, syntymänjälkeinen mikrokefalia eli pienipäisyys sekä isojen aivojen aivokuoressa ja kasvoissa olevat epämuodostumat. Aivokuoressa voidaan havaita kuvantamismenetelmillä normaalista poikkeavaa aivopoimutusta, kuten polymikrogyriaa ja pakygyriaa.

Kasvojen poikkeavuuksiin lukeutuvat mm. pitkät ja kapeat kasvot, korkea nenänselkä, matalat poskipäät, taaksepäin kääntyneet korvat, korkea kitalaki, pieni leuka ja hammasrivistön ahtaus. Ulkoinen olemus on laiha. Sormet ja varpaat ovat pitkät ja ohuet. Silmät karsastavat ja silmän verkkokalvon nk. sokea piste, josta näköhermo lähtee näköaivokuorelle aivoissa, on surkastunut. Oireyhtymässä on myös käyttäytymisongelmia, kuten aggressiota, ärtyvyyttä sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä eli ADHD:tä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttava geenimutaatio sijaitsee X-kromosomin pitkässä haarassa (Xq28), geenissä NSDHL. NSDHL-geeni tuottaa entsyymiä (NAD(P)-dependent steroid dehydrogenase-like protein (NSDHL)), joka toimii kolesterolin uudismuodostuksessa. Geenimutaatiosta seuraa kolesterolin vajaatuotanto sekä kohonneet metyylisterolitasot, joiden ajatellaan aiheuttavan CK-oireyhtymässä esiintyvät oireet.

Myös CHILD:in oireyhtymä aiheutuu NSDHL-geenimutaatiosta, mutta tähän oireyhtymään liittyy eri kliinisiä löydöksiä.

Koska CK-oireyhtymä periytyy X-kromosomaalisesti ja resessiivisesti eli peittyvästi, CK-oireyhtymää esiintyy pääasiassa poikalapsilla. Naissukupuolen edustajat ovat oireettomia. Tämä johtuu siitä, että naisilla on kaksi X-kromosomia miesten yhden X-kromosomin sijaan, jolloin naisten toisen X-kromosomin geeni voi kompensoida eli korvata toisessa X-kromosomissa olevaa geenimutaatiota. Toisin sanoen, poikien ainoassa X-kromosomissa olevan NSDHL-geenin mutaatio aiheuttaa oireyhtymän pojissa. Jotta nainen sairastuisi, hänen molempien X-kromosomeissa olevien NSDHL-geeneissä pitäisi olla oireyhtymää aiheuttavat mutaatiot. Poikien, joilla on CK-oireyhtymä, äideillä ei ole ollut havaittavia CK-oireyhtymän oireita.

CK-oireyhtymä on erittäin harvinainen. Sen esiintyvyydeksi arvioidaan alle 1 tapaus 1 000 000 henkilöä kohden (1:1 000 000).

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosin asetetaan kliinisen kuvan ja geenimuutoksen toteamisen perusteella.

Erotusdiagnoosissa on otettava huomioon CHILD-oireyhtymä, joka johtuu myös NSDHL-geenin mutaatiosta.

CK-oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa hoitoa, mutta jokaisen potilaan oireita hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Epilepsiaan, käyttäytymisongelmiin sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöön voidaan yrittää löytää sopiva lääkitys. Erilaisten tukitoimien tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

Historia

Oireyhtymä on saanut nimensä potilaan nimikirjainten mukaan, jolla oireyhtymä ensikerran kuvattiin.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Lähteet

Orphanet: CK syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): CK syndrome ja NAD(P)H Steroid Dehydrogenase-like Protein; NSDHL
GeneReviews: NSDHL-Related Disorders
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus