Christiansonin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Christiansonin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 1.10.2019

 
Christianson syndrome
X-linked Angelman-like syndrome
X-linked intellectual disability, South African type

Lyhyesti

Christiansonin oireyhtymä on erittäin harvinainen kehitysvammaoireyhtymä, jolle ovat tyypillistä syntymänjälkeinen mikrokefalia eli pienipäisyys, vakavat kehitysviiveet ja/tai taantumat, hypotonia eli alentunut lihasjänteys, poikkeavat käsien ja jalkojen liikkeet, koordinaatio- ja tasapainopulmat sekä vaikeus pysyä pystyssä tai kävellä. Nielemisvaikeudet, hypotonia ja yliaktiivisuus johtavat usein kakeksiaan eli tahattomaan laihuuteen tai aliravitsemukseen. Epilepsiakohtaukset puhkeavat varhain, usein ennen kolmatta ikävuotta. Olemukseltaan sairastuneet ovat iloisia, saman tapaisesti kuin Angelmanin oireyhtymässä. Kehitysvammaisuus on keskivaikeaa tai vaikeaa.

Oireet ja löydökset

Miessukupuolen edustajat ovat useimmiten vaikeasti tai syvästi kehitysvammaisia. Heillä on syntymän jälkeen pieni, pitkä ja kapeanomainen pää sekä korostunut nenä. Pään ja aivojen koko jää jälkeen normaalijakaumasta. Oireyhtymään liittyy useita eri tyyppisiä epilepsiakohtauksia, jotka puhkeavat jo hyvin varhaisesta vaiheessa, usein 1-3 ikävuoden aikana. Oireyhtymää sairastavat ovat hypotonisia ja heillä on kehitysviiveitä mm. kävelyn ja puheen oppimisessa. Jos lapsi oppii kävelemään, kävelytaito opitaan usein kaksi tai kolme vuotta muita lapsia myöhemmin. Lisäksi kävelytaito usein menetetään ajan kuluessa. Elinikäiset ataksiat eli liikkeiden koordinaatiohäiriöt ilmaantuvan yleensä mahdollisen kävelytaidon kehittyessä, mutta ne voivat ilmaantua myös myöhemmin lapsuudessa tai vasta aikuisuudessa. Myös dystoniat tyypillisine käsien liikkeineen kuuluvat oireyhtymän tunnuspiirteisiin.

Ensimmäisten elinvuosian aikana lapsi saattaa käyttää muutamia sanoja, mutta useimmiten sairastuneet poikalapset eivät opi puhumaan, ja opittujenkin sanojen käyttö taantuu.

Taantumat opituissa taidoissa, kuten sanojen käytössä tai ääntämisessä, itsenäisessä kävelyssä tai syömisessä, hienomotoriikassa tai katsekontaktin ylläpitämisessä ja kasvojen ilmeiden käytössä, ajoittuvat 15 kuukauden - 16 ikävuoden välille. Pahentuneet epilepsiakohtaukset edeltävät usein taantumia.

Christiansonin oireyhtymää sairastavat pitävät usein suutansa avoinna ja kuolaavat runsaasti. Imemis- ja nielemisvaikeudet ovat yleisiä. Lisäksi heillä on autistisia piirteitä, kuten katsekontaktin välttelyä, ilmeiden vähäistä käyttöä kommunikoimisessa ja kiinnostuksen puutetta sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sairastavat hymyilevät ja naurahtavat toistuvasti ilman selvää syytä. Samanlaista käyttäytymistä on myös Angelmanin oireyhtymässä. Oireyhtymään liittyy myös yliaktiivisuutta.

Muita oireyhtymälöydöksiä ovat mm. korkea kipukynnys, ummetus, kakeksia eli laiha tai kuihtunut olemus, refluksitauti sekä erilaiset silmiin liittyvät poikkeavuudet, kuten poikkeavat silmänliikkeet.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa mutaatio SLC9A6-geenissä, joka sijaitsee X-kromosomissa (Xq26.3). Geenistä tuotetaan natrium (Na+)- ja vety (H+)-ionien vaihtoproteiinia 6 (sodium/hydrogen exchanger protein 6 (NHE6)), joka säätelee varhaisten endosomien sisäistä pH-tasapainoa. Nämä endosomit toimivat hermosolujen sisällä tiettyjen proteiinien kuljetusrakkuloina ja osallistuvat dendriittien eli hermosolujen tuojahaarakkeiden rakenteen ylläpitoon. NHE6-proteiini on tärkeä neurologiselle kehitykselle.

Oireyhtymä periytyy X-kromosomaalisesti, joten oireyhtymää esiintyy pääasiassa miessukupuolella. Naissukupuolen edustajilla, joilla on oireyhtymän aiheuttava geenimuunnos perimässään, ovat useimmiten oireettomia kantajia tai heillä on joitakin oireyhtymään liittyviä piirteitä. Joskus harvoin naisilla on todettu lievää kehitysvammaisuutta. Oirekirjo vaihtelee siis huomattavasti eri yksilöiden ja sukupuolten välillä. 

Christiansonin oireyhtymä saattaa olla yleisin X-kromosomiin liittyvä kehitysvammaoireyhtymä. Sen esiintyvyydestä ei kuitenkaan ole olemassa luotettavia tietoja. Arviot vaihtelevat 1:16 000 – 1: 100 000 välillä.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu aivokuvantamiseen, jossa on nähtävillä mm. suurentunut neljäs aivokammio, laajentunut pikkuaivojen ja aivorungon kulma (engl. cerebellopontine) sekä suurentunut pikkuaivojen yläpuolinen aivo-selkäydinnesteontelo (engl. supracerebellar cisterna). Lisäksi aivokuvissa on havaittavissa pikkuaivojen ja aivosillan vajaakasvu sekä tavallista ohuempi aivokurkiainen. Aivosähkökäyrä eli EEG on poikkeava. Basaaliganglioissa eli tyvitumakkeissa on kohonneita glutamaatti/glutamiini-pitoisuuksia. Geenitestin positiivinen tulos vahvistaa dagnoosin.

Erotusdiagnostiikassa on otettava erityisesti huomioon Angelmanin oireyhtymä, spinoserebellaarinen ataksia tyyppi 29 (SCA29) ja muut oireyhtymät, joihin liittyy kehitysvammaisuutta. Angelmanin oireyhtymään verrattuna Christiansonin oireyhtymässä esiintyy pikkuaivojen surkastumaa usein ennen lapsen täyttäessä kymmentä ikävuotta sekä elinikäisiä haasteita painon ja normaalin painoindeksin saavuttamisessa.

Jos perheessä tai suvussa esiintyy oireyhtymää, perheellä on halutessaan mahdollisuus saada perinnöllisyysneuvontaa ja raskaudenaikaista sikiödiagnostiikkaa.

Oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Hoito keskittyy olemassa olevien oireiden, kuten neurologisten haasteiden, silmäpulmien, syömisvaikeuksien ja epilepsian hoitamiseen oireenmukaisella tavalla. Säännölliseen seurantaan lukeutuvat mm. painoindeksi, mahdollisen skolioosin kehittyminen, syömisen sujuvuus sekä puhe- ja liikuntakyky.  Fysioterapian avulla liikkuvuutta voidaan edistää ja ehkäistä myöhempien ortopedisten komplikaatioiden, kuten jäykistymien ja skolioosin syntymistä. Toiminta- ja puheterapiassa voidaan auttaa mm. puheeseen ja syömiseen liittyviä haasteita.

Eliniän ennuste

Luotettavaa tietoa eliniänodotteesta ei ole, koska oireyhtymä on vasta hiljattain kuvattu lääketieteellisissä julkaisuissa. On epäselvää, johtaako oireyhtymä lyhentyneeseen elinikään.

Historia

A. L. Christianson tutkimusryhmineen kuvasi oireyhtymän ensimmäisenä vuonna 1999. SLC9A6-geenimuutos yhdistettiin oireyhtymään vuonna 2008.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Christianson syndrome
Genetics Home Reference: Christianson syndrome
Christianson Syndrome Europe
Christianson Syndrome Association

Facebookista löytyy hakusanalla "Christianson syndrome" englanninkielinen suljettu keskusteluryhmä oireyhtymää sairastavan läheisille. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: Christianson syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Mental retardation, X-linked, syndromic, Christianson type; MRXSCH
GeneReviews®: Christianson syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus