CHIME:n oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

CHIME:n oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 23.7.2020
 
 
Colobomas of the Eye, Heart Defects, Ichthyosiform Dermatosis, Mental Retardation, and Ear Defects (CHIME) syndrome
Zynich neuroectodermal Syndrome
Zunich-Kaye Syndrome
PIGL-CDG

 

Lyhyesti

CHIME:n oireyhtymä on sikiökehityksen aikaisen kehityksen häiriö, jonka tausta on geneettinen. Oireyhtymä on erittäin harvinainen ja se käsittää monia eri elimiä. CHIME:n oireyhtymä on nimetty oireyhtymään liitettyjen pääoireiden englanninkielisten alkukirjainten mukaan (Colobomas of the Eye, Heart Defects, Ichthyosiform Dermatosis, Mental Retardation, and Ear Defects/Epilepsy (CHIME). Pääoireisiin lukeutuvat siis kolobooma, iktyoosi, kehitysvammaisuus ja kuulovaurio. Myös epilepsiaa esiintyy monella. Myöhemmin on todettu, että CHIME:n oireyhtymän pääoireisiin lukeutuvat myös virtsa- ja sukupuolielinten rakennepoikkeavuudet.

Oireet ja löydökset

Vauvoilla on ensimmäisinä vuosina mm. nielemisvaikeuksia, joihin voi liittyä refluksia eli mahansisällön takaisin nousua ruokatorveen ja toistuvia hengitystieinfektioita. Ihossa havaitaan heti syntymän yhteydessä tai muutamien viikkojen sen jälkeen iktyoosia (migratory ichthyosiform dermatosis), jossa iho on kuivaa, hilseilevää ja tavanomaista paksumpaa jalkapohjissa ja kämmenissä. Ihottuma vaihtaa paikkaa ja jättää jälkeensä usein terveen ihon. Hiukset voivat olla ohuet ja harvat sekä hyvin vaaleat vähäisen väripigmenttien määrän vuoksi. Hiukset usein tummenevat lapsen vanhetessa. Silmäripset ja kulmakarvat ovat normaalit. Silmien värikalvot eli iirikset ovat usein vaaleansiniset.

Kasvonpiirteille ominaista voivat olla mm. brakykefalia eli lyhytkalloisuus, lyhyt nenän ja ylähuulen välillä oleva ylähuulen vako, leveä suu, kapea ylähuuli ja leveät hammasvälit. Hampaat voivat olla neliömäisen muotoiset. Silmät voivat sijaita kaukana toisistaan ja silmän sisänurkkaa voivat peittää osittain ihopoimut nk. epikantus-poimut. Molemmissa silmissä voi olla verkkokalvon kolobooma eli synnynnäinen puutos tai halkio. Myös muita silmälöydöksiä voi esiintyä, kuten verkkokalvon samentuma ja/tai karsastus sekä ptosis eli yhden tai molempien silmien yläluomen matala asento (nk. riippuluomet). Korvat voivat sijaita matalalla kasvoissa ja niiden muoto voi olla poikkeava.

Potilailla todetaan usein konduktiivinen kuuloaistin heikkeneminen tai menetys. Joillakin lapsilla voi olla myös suulakihalkio, kitakielekkeen, toiselta nimeltään pikkukielen eli uvulan halkio (bifid uvula) tai ehjän limakalvon peittämä suulaen piilohalkio, jota on vaikea havaita. Toistuvia nenän sivuonteloiden infektioita voi esiintyä. 

Keskushermostolöydöksiin liittyvät usein lievä isoaivokuoren surkastuma, keskivaikea tai vaikea kehitysvammaisuus, epilepsia sekä joillakin kävelytyyli, jossa jalat ovat hyvin harallaan toisistaan (wide-based gait). Psykomotorinen kehitys on viivästynyt ja puheen kehityksen viiveet ovat tavanomaisia. Lähes kaikilla epilepsia puhkeaa ensimmäisen elinvuoden aikana ja voi olla hankalahoitoinen. Epilepsiakohtauksia voivat laukaista mm. kuume tai ympäristön korkea lämpötila. Käyttäytymishäiriöitä voi esiintyä ja niiden mahdollisesti taustalla olevat syyt tulee tarkasti selvittää. Esimerkiksi ihottumaan mahdollisesti liittyvä kutina voi aiheuttaa turhautumista, joka purkautuu esimerkiksi aggressiivisena käytöksenä.

CHIME:n oireyhtymään liittyy virtsa- ja sukupuolielinten rakennepoikkeavuuksia. Sukupuolielinten poikkeavuuksiin voivat tytöillä lukeutua mm. poikkeavan muotoinen kohtu (esim. bicornuate uterus nk. herttamainen tai sydämenmuotoinen kohtu) ja pojilla mm. piilokivekset.

Sydämen synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia esiintyy monilla (noin 70 %:lla). Fallot’n tetralogia on eräs niistä. Se on synnynnäisten sydänvikojen yhdistelmä, johon kuuluvat keuhkovaltimorungon ahtauma, kammioväliseinän aukko, aortan sijainti tavallista enemmän oikealla ja oikean kammion paksuuntunut lihasväliseinä. Fallot’n tetralogiaan liittyy hapenpuute, joka voi näyttäytyä sinisyytenä eli syanoosina.

Luustomuutoksia voi kallon lisäksi esiintyä sormissa, varpaissa ja jaloissa. Noin 70 %:lla havaitaan leveä iso- tai ukkovarpaan viereinen varvas. Kuopparinta voi olla mahdollinen.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

CHIME:n oireyhtymän aiheuttaa mutaatio PIGL-nimisessä geenissä, joka sijaitsee kromosomissa 17. PIGL-geeni tuottaa entsyymiä, joka tarvitaan erään glykolipidin, glykosyylifosfatidyyli-inositolin (GPI), valmistamiseksi. GPI on glykolipidi, jonka avulla solujen solukalvolle kiinnitetään reseptori-, entsyymi- ja soluadheesiomolekyylejä. Näitä GPI-välitteisesti solukalvoon liitettyjä proteiineja tunnetaan ainakin 150 erilaista, ja ne ovat tärkeitä solujen normaaleille toiminnoille. 

CHIME:n oireyhtymä periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että molemmissa ihmisen perimässä olevissa PIGL-geeneissä on oltava oireyhtymän aiheuttava mutaatio, jotta sikiöllä on CHIME:n oireyhtymä. Tällainen tilanne syntyy, jos molemmilla oireettomilla vanhemmilla on PIGL-geenin mutaatio perimässään, tai jos toisella heistä on PIGL-geenin mutaatio ja toiseen sikiön PIGL-geeniin on syntynyt sattumalta uusi nk. de novo-mutaatio. On erittäin epätodennäköistä, että de novo-mutaatiot syntyisivät sikiön molempiin vastingeeneihin. Tällöin kehittyvä lapsi ei siis olisi perinyt geenimutaatiota lainkaan vanhemmiltaan.

CHIME:n oireyhtymä on erittäin harvinainen. Vain noin kymmenen potilasta on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa.

Diagnoosi ja hoito

Epäillys CHIME:n oireyhtymästä voi herätä potilaan kliinisen kuvan perusteella. Erotusdiagnostiikassa on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi erittäin harvinainen Mabryn oireyhtymä. Muita oireyhtymiä, joihin liittyy iktyoosia, kehitysvammaisuutta ja epilepsiaa, ovat mm. Rudsin oireyhtymä, Refusumin tauti, Sjörgren-Larssonin oireyhtymä, Nethertonin oireyhtymä, KID-oireyhtymä (keratitis, ichthyosis, and deafness syndrome) ja IBIDS-oireyhtymä (ichthyosis, brittle hair, impaired intelligence, decreased fertility, and short stature syndrome).

CHIME:n oireyhtymädiagnoosin vahvistaa PIGL-geenin bialleelinen mutaatio eli ihmisen molemmat vastingeenit käsittävä mutaatio.

CHIME:n oireyhtymää ei voida parantaa, joten potilaan hoito perustuu hänellä olevien oireiden hoitoon. Epilepsian hyvän hoitotasapainon löytäminen on tärkeää. Ihon hoitoon käytetään erilaisia lääkevoiteita, mutta iho voi kuitenkin infektoitua helposti. Kirurgiaa voidaan tarvittaessa käyttää mm. synnynnäisten sydämen ja virtsateiden rakennepoikkeavuuksien hoitamiseksi. Mahdollisten suu- ja kitalaen halkioiden hoito ja kuntoutus on Suomessa keskitetty Huuli-suulakihalkiokeskukseen (HUSUKE) Helsinkiin ja Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Toiminta-, fysio-, ja puheterapia ovat tarpeellisia. Perheen tukimuodot ovat tärkeitä. Henkilöt, joilla on CHIME:n oireyhtymä, tarvitsevat usein jatkuvaa huolenpitoa.

Eliniän ennuste

Sydämenrakennepoikkeavuuksien hoitamisen jälkeen, yleistila on usein hyvä. Luotettavaa tietoa eliniän ennusteesta ei ole kuitenkaan saatavilla oireyhtymän harvinaisuuden vuoksi.

Historia

Oireyhtymän kuvasi ensi kerran Janice Zunich ja Celia I. Kaye vuonna 1983. Oireyhtymästä alettiin käyttää nimitystä CHIME:n oireyhtymä vuonna 1995. Oireyhtymän geneettiseksi syyksi selvisi vuonna 2012 bialleelinen eli ihmisen molemmat vastingeenit käsittävä PIGL-geenin mutaatio.
 

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Zunich neuroectodermal syndrome

Facebookista löytyy hakusanalla "CHIME Syndrome Family" oma englannin kielinen keskusteluryhmä läheisille, jota oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: CHIME syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Coloboma, congenital Heart Disease, Ichthyosiform Dermatosis, Mental Retardation, and Ear anomalies syndrome; CHIME
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).
 

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus