Carpenterin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Carpenterin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 15.7.2019

Acrocephalopolysyndactyly type 2 (ACPS2)

Lyhyesti

Carpenterin oireyhtymässä kaikilla sairastuneilla todetaan kraniosynostoosi eli kallon luiden ennenaikainen luutuminen, poikkeavuuksia kasvojen piirteissä, sormien ja varpaiden epämuodostumia, poikkeavuuksia hampaissa ja sydämessä. Myöhemmällä iällä on todettavissa mahdollinen kehitysvammaisuus, ylipaino ja poikkeavuuksia sukupuolielinten toiminnoissa. Oirekirjo on moninainen ja vaihtelee oireyhtymää sairastavasta henkilöstä toiseen.

Oireet ja löydökset

Kraniosynostoosi on nähtävissä heti syntymässä tai hyvin pian sen jälkeen, kun Carpenterin oireyhtymälle ominainen pään suippomainen muoto (akrokefalia) tulee esiin. Akrokefalia aiheutuu pään takaraivosauman ja kietosauman ennenaikaisesta luutumisesta. Kasvoissa havaitaan myös poikkeavuuksia kuten matala nenänselkä, korvien matala sijainti sekä vajaakehittynyt ylä- ja/tai alaleuka. Lisäksi sormissa ja varpaissa on erilaisia epämuodostumia mm. niiden yhteenkasvua ja varpaita on usein normaalia enemmän.

Oireyhtymään liittyy usein synnynnäinen sydänvika, napanuoratyrä, maitohampaiden viivästynyt vaihtuminen pysyviin hampaisiin ja joidenkin hampaiden puuttumista. Myöhemmin Carpenterin oireyhtymää sairastavalla havaitaan usein ylipainoa, älyllistä kehitysvammaisuutta, kuuroutta sekä sukupuolirauhasten vajaatoimintaa. Miessukupuolella voi olla laskeutumattomat kivekset. Älyllinen kehitysvammaisuus on usein lievää, eikä sitä todeta kaikilla Carpenterin oireyhtymää sairastavilla.

Oireyhtymä tunnetaan vielä monesta syystä huonosti, joten edellä kuvattu oireiden kirjo voi vaihdella, eikä kaikkia oireita havaita kaikilla sairastuneilla henkilöllä. Yhteistä kaikille Carpenterin oireyhtymän diagnoosin saaneille on kuitenkin kraniosynostoosi. Eräät tutkijat ovat sitä mieltä, että Summittin ja Goodmanin oireyhtymät (ACPS5 ja 5) olisivat Carpenterin oireyhtymän eri muotoja.

Carpenterin oireyhtymä on jaettu tyyppeihin 1 ja 2. Carpenterin tyyppi-2:ssa on samanlaisia piirteitä kuin tyyppi-1:ssä, mutta siinä havaitaan lisäksi puutteita aivojen lateralisaatiossa. Lateralisaatiolla tarkoitetaan vasemman ja oikean aivopuoliskon työnjakoa eri toimintojen kesken. Esimerkiksi vasemmassa aivopuoliskossa sijaitsee alueita, jotka ovat tärkeitä puheen ymmärtämiselle ja tuottamiselle. Oikea aivopuolisko on tärkeä puolestaan mm. avaruudelliseen hahmottamiseen liittyvässä tiedonsiirrossa.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Carpenterin oireyhtymätyyppi-1:n geneettinen poikkeavuus on paikannettu kromosomiin 6 (6p12.1-p11.2), RAB23-nimiseen geeniin. Carpenterin oireyhtymätyyppi-2 aiheutuu puolestaan MEGF8-geenin mutaatiosta kromosomissa 19 (19q13.2). Molemmat Carpenterin oireyhtymätyypit noudattavat resessiivistä eli peittyvää periytymistapaa.

Carpenterin oireyhtymätapauksia on löydetty maailmalta yli 70. Kaikilla sairastuneilla on ollut terveet vanhemmat.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliiniseen tutkimukseen erilaisine kuvantamismenetelmineen, kuten röntgenkuviin ja aivojen magneettikuvauksiin. Geenitesti varmistaa diagnoosin.

Varhainen pään ja kasvojen kirurgia edistää aivojen terveyttä ja normaalia henkistä kehitystä. Sydänvikojen korjaaminen varhaisessa vaiheessa on myös mahdollista. Pediatrien, psykologien, neurologien, kirurgien ja perinnöllisyyslääkäreiden konsultaatioita tarvitaan usein hoidossa ja oireyhtymän seurannassa.

Historia

Brittiläinen George Carpenter kuvasi häiriötilan Proceedings of the Royal Society of Medicine-julkaisussa vuonna 1909.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

CRANIO ry: Kallon ja kasvonluiden kasvuhäiriöitä sairastavien tuki
Duodecim 2007; 123:967-76: Yksinkertaiset kraniosynostoosit
National Organization for Rare Disorders (NORD): Carpenter syndrome

Facebookista löytyy hakusanalla "Carpenter's Syndrome" oma keskusteluryhmä oireyhtymää sairastavan läheisille. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: Carpenter syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Carpenter syndrome 1; CRPT1 ja Carpenter syndrome 2; CRPT2

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus