Brunnerin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Brunnerin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 22.10.2021

Monoamiinioksidaasi-A (MAOA) puute
Monoamine oxidase A (MAOA) deficiency

Lyhyesti

Brunnerin oireyhtymälle on tyypillistä lievä kehitysvammaisuus, autistiset piirteet sekä kohtauksenomainen, impulsiivinen, aggressiivinen ja joskus väkivaltainen käyttäytyminen. Oireyhtymä puhkeaa lapsuudessa ja kohdistuu pääasiassa miessukupuoleen X-kromosomaalisen periytymistapansa vuoksi.

Oireyhtymän syy ja periytyvyys

Oireyhtymä aiheutuu X-kromosomissa (Xp11.3) sijaitsevan MAOA-geenin mutaatiosta. Geenin tuoteesta valmistuu monoamiinioksidaasi-A-nimistä entsyymiä, joka osallistuu amiinien aineenvaihduntaan. Monoamiinioksidaasi-A:n tehtävä on hajottaa tiettyjä amiineja, kuten dopamiinia, serotoniinia ja noradrenaliinia eli norepinefriiniä, joilla on tärkeitä tehtäviä etenkin aivoissa. Monoamiinioksidaasi-A:n toiminta on puutteellista MAOA-geenin mutaation vuoksi.

Oireyhtymä periytyy X-sukupuolikromosomaalisesti resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että oireyhtymä ilmenee herkemmin pojilla/miehillä kuin tytöillä/naisilla, koska miehillä on perimässään vain yksi X-kromosomi. Toisin sanoen heillä X-kromosomin geenimuutos ilmenee välittömästi, kun taas naisilla toisessa X-kromosomissa oleva vastingeeni voi tuottaa tarpeeksi geenituotetta ja siksi oireet ovat lievempiä tai niitä ei ole. X-kromosomaalinen geenimuutos ei periydy koskaa isältä pojalle, mutta aina äidiltä pojalle. Tytär, jonka isällä on MAOA-geenin mutaatio, on Brunnerin oireyhtymää aiheuttavan geenimuutoksen oireeton tai lieväoireinen kantaja. Kantaja äidin tyttäret voivat olla äitinsä tavoin kantajia tai heillä ei ole lainkaan MAOA-geenin mutaatiota perimässään.

Diagnoosi ja hoito

Laboratoriokokeissa voidaan havaita kohonneita monoamiinioksidaasi-A-entsyymireaktion lähtöaineita eli substraatteja, kuten serotoniinia, normeta-adrenaliinia (normetanephrine) ja meta-adrenaliinia (metanephrine). Entsyymireaktioiden lopputuotteiden määrä on puolestaan vähäisempi.

Hoitona on käytetty mm. selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SRII) ja ruokavaliohoitoa, joiden avulla on pystytty pienentämään amiinien määrää siten vaikuttaa mm. käyttäytymiseen liittyviin oireisiin. Erityispiirteet potilaan amiiniaineenvaihdussa on otettava huomioon ennen psykoaktiivisten aineiden määräämistä ja käyttöönottoa.

Historia

Hollantilainen geneetikko H. G. Brunner kuvasi oireiston vuonna 1993. Samana vuonna tunnistettiin myös oireyhtymän aiheuttava geenimuutos.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Monoamine oxidase A deficiency

Lähteet

Orphanet: Monoamine oxidase A deficiency
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Brunner syndrome; BRNRS

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus