Bloomin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Bloomin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 21.1.2021

Bloom’s syndrome (BSyn)
Bloom syndrome
Bloom-Machacek-Torre Syndrome

Lyhyesti

Bloomin oireyhtymä on harvinainen ja geneettinen oireyhtymä, joka aiheutuu kromosomien katkeamisesta ja DNA-vaurion korjaamisen puutteesta. Bloomin oireyhtymälle onkin tyypillistä geneettinen epävakaus ja siitä johtuvat terveyspulmat. Bloomin oireyhtymään liittyy selkeä ennen syntymää alkanut ja sen jälkeen jatkuva kasvun viivästymä, jonka johdosta lapsi ohjataan usein ensikerran lääkäriin. Oireyhtymässä esiintyy myös valoherkkyyttä, telangiektaseja eli pienten verisuonten laajentumisesta johtuvaa ihottumaa ja normaaliväestöä suurempaa taipumusta infektioille sekä tietyille syöpätyypeille, diabetekselle ja keuhkoahtaumataudille. Näistä kolme jälkimmäistä esiintyvät myös tavallista nuoremmalla iällä. Oireyhtymään voi liittyä oppimisvaikeuksia. Kehitysvammaisuus on harvinaista.

Oireet ja löydökset

Kasvun viivästymä todetaan jo ennen syntymää. Kasvuhormonipitoisuudet ovat kuitenkin normaalit. Lapsuudessa painon kehitys on vaatimatonta ja sitä ylläpitävät mm. syömisvaikeudet, joita esiintyy vastasyntyneistä nuoriin lapsiin. Syömisvaikeudet liittyvät mm. hitaaseen syömiseen, vähentyneeseen ruokahaluun ja rajoittuneisiin ruoka-aine tottumuksiin. Refluksi eli mahansisällön nouseminen kurkkuun aiheuttaa usein lisähankaluuksia. Bloomin oireyhtymässä ihonalainen rasvakudos on ohut, mikä saa ihon näyttämään todellista vanhemmalta. Lasten kasvu jää normaalista. Aikuiset ovat noin 150 cm pituisia, alipainoisia ja heillä on normaalia pienempi päänympärysmitta.

Ylähengitystie-, välikorva- ja joskus myös ruuansulatuskanavainfektiot ovat toistuvia ja niiden vaikeusasteet vaihtelevat lapsuudessa. Infektiot johtuvat heikosta immuunipuolustuksesta. Etenkin immunoglobuliini-M ja -A (IgM ja IgA; vasta-aineluokkien) tasot ovat matalat. Myös refluksit voivat joutua lapsella helposti henkitorveen ja aiheuttaa osaltaan hengitystieinfektioita.

Lapsen ollessa 1-2 vuoden ikäinen pienikokoisiin kasvoihin ilmaantuu usein punaista ihottumaa, telangiektasiaa (telangiectatic erytreema), joka johtuu kasvojen pienten verisuonien laajentumisesta. Ihottuma ilmestyy molempiin poskiin ja nenänvarteen muodostaen perhosmaisen kuvion. Telangiektasiaa voi ilmaantua myös kädenselkiin. Auringossa etenkin kasvojen iho alkaa herkästi punoittaa. Maitokahviläiskiä eli tummempia ihoalueita voi esiintyä muualla kehossa.

Bloomin oireyhtymässä riski sairastua tiettyihin syöpätyyppeihin on noin 150-300 kertainen normaaliin väestöön verrattuna, ja nämä syövät myös ilmaantuvat keskimääräistä varhaisemmin. Noin puolelle (50 %) Bloomin oireyhtymäpotilaista kehittyy elämänsä aikana jokin syöpä. Tyypillisiä syöpiä lapsuudessa ja nuoruudessa ovat leukemia ja lymfooma. Aikuisuudessa voi ilmaantua erityyppisiä adenokarsinoomia, kuten paksusuolen, ruokatorven ja rintarauhasten adenokarsinoomia. Lapsuudessa harvinaisemmat syövät, kuten Wilmsin tuumori ja osteosarkooma, ovat mahdolliset. Samalla potilaalla voi olla myös useita eri syöpätyyppejä elinaikanaan. Bloomin oireyhtymässä ensimmäiset syövät voivat ilmaantua jo neljän vuoden ikäisille lapsille.

Kymmenesosalla sairastuneista (10 %) todetaan myös diabetes mellitus. Riski sairastua keuhkoahtaumatautiin on kohonnut. Aikuistyypin diabetes ja keuhkoahtaumatauti puhkeavat normaaliväestöön suhteutettuna huomattavasti varhaisemmassa iässä.

Bloomin oireyhtymässä miehet ovat usein hedelmättömiä mm. siittiöiden vähyyden tai niiden puuttumisen vuoksi. Naisilla hedelmällisyys on usein heikentynyt ja vaihdevuodet voivat alkaa tavallista aikaisemmin.

Muita oireyhtymään liittyviä piirteitä ovat mm. dolikokefalia eli pitkä kallon muoto, kapeat kasvot, korostunut nenä ja korvat sekä poskipäiden ja alaleuanluiden hypoplasia eli vajaakehitys. Huulet voivat vuotaa tai olla rakkuloilla ja ihossa on hypo- ja hyperpigmenttisiä alueita. Joillakin todetaan konjunktiviitti eli silmän sidekalvontulehdus ja molemminpuolinen näköhermon vajaakehitys. Myös hampaissa, sormissa, käsissä ja jaloissa voi olla poikkeavuuksia. 

Osalla mm. heikko keskittymiskyky ja heikentyneet muistitoiminnot saattavat aiheuttaa oppimisvaikeuksia. Älyllinen kehitysvammaisuus ei yleensä liity Bloomin oireyhtymään.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Bloomin oireyhtymän aiheuttaa mutaatio BLM-geenissä kromosomissa 15 (15q26.1). Geenistä tuotetaan DNA-helikaasi entsyymiä nimeltään RecQL3 (RecQ protein-like-3). RecQL3-helikaasin ylläpitää perimän vakautta tai muuttumattomuutta ja se osallistuu myös mm. DNA-vaurioiden korjaamiseen. RecQL3-entsyymin toiminnan puute lisää sisarkromatidien välillä spontaania perimäaineksen vaihtoa, geneettistä instabiliteettiä eli epävakautta. Tätä tapahtuu etenkin silloin, kun DNA:ta monistetaan tytärsoluihin solujen jakautumisen yhteydessä. Geneettisen instabiliteetin ajatellaan johtavan Bloomin oireyhtymässä lyhytkasvuisuuteen ja syöpätaipumukseen. 

Oireyhtymä periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. 

Bloomin oireyhtymätapauksia oli kirjattu vajaa 300 (281 henkilöä) Bloomin oireyhtymä-rekisteriin (The Bloom Syndrome Registry) vuonna 2018. Vaikka Bloomin oireyhtymätapauksia esiintyy kaikissa etnisissä kansanryhmissä, se on yleisempi Aškenasijuutalaisten keskuudessa. Esiintyvyys Aškenasijuutalaisten keskuudessa on arvioitu olevan yksi sairastunut lapsi 48 000 elävänä syntynyttä lasta kohden (1: 48 000).

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi varmistetaan tutkimalla solujen perimää. Mikroskoopissa nähdään kymmenkertaisesti enemmän sisarkromatidien välistä perimäaineksen vaihtoa (sister-chromatid exchange, SCE) verrattuna normaalisoluihin. Myös tautia-aiheuttavan mutaation löytyminen BLM-geenissä vahvistaa diagnoosin. Perhe, jossa esiintyy Bloomin oireyhtymää, voi halutessaan pyytää lähetteen perinnöllisyyslääkärin vastaanotolle ja raskauden jo alettua lapsivesi- ja/tai istukkanäytetutkimuksiin, joissa selvitetään onko kehittyvällä sikiöllä Bloomin oireyhtymä.

Erotusdiagnoosissa on otettava huomioon mm. seuraavat oireyhtymät; Russell-Silverin oireyhtymä, Rothmund-Thomsonin oireyhtymä, ataksia-telangiektasia oireyhtymä, Fanconin anemia, Systeeminen lupus erytematosus eli SLE, Wernerin oireyhtymä, Cockaynen oireyhtymä ja Nijmegen breakage oireyhtymä.

Parantavaa hoitoa ei ole, joten hoidossa keskitytään potilaan oireiden mukaiseen hoitoon. Antibiootteja käytetään bakteeri-infektioiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Jos veren immunoglobuliini eli vasta-aineiden määrät ovat alhaiset, Bloomin oireyhtymää sairastavat voivat hyötyä immunoglobuliinikorvaushoidosta. Energiarikkaat ruoat voivat edistää painonnousua. Diabeteksen hyvä hoitotasapaino edistää hyvää elämänlaatua. Koska potilaat ovat herkkiä tekijöille, jotka voivat vaurioittaa DNA:ta, heidän on mm. vältettävä auringon ultraviolettisäteilyä, ionisoivaa säteilyä sekä tiettyjä kemikaaleja. Siksi esimerkiksi syöpähoidon suunnittelu ja toteutus Bloomin oireyhtymä-potilaalle, jolla on todettu syöpä, on hyvin haasteellista. Näissä tapauksissa sädehoidon ja kemoterapian voimakkuutta voidaan esimerkiksi vähentää ja kestoa pidentää.

Syöpien esiintymisen seuranta on aloitettava jo varhaisessa vaiheessa, jotta syöpäkasvaimet löydettäisiin mahdollisimman pian niiden ilmaannuttua kehoon. Tämän vuoksi alle kahdeksanvuotiaat Bloomin oireyhtymä-potilaat hyötyvät joka kolmas kuukausi tehtävistä vatsan ultraäänitutkimusta mahdollisen Wilmsin tuumorin löytämiseksi. Koko vartalon magneettikuvaukset ovat hyödyllisiä 12.-13. ikävuodesta lähtien. Ne voidaan tehdä vuosittain tai joka toinen vuosi. Etenkin aikuisuuden kynnyksellä merkkejä syövän esiintymisestä on etsittävä tarkoin.

Eliniän ennuste

Eliniänodotetta alentavat korkea syöpäalttius ja erilaiset komplikaatiot, jotka voivat johtua infektioista, diabetes mellituksesta tai keuhkoahtaumataudista. Keskimääräinen eliniänodote on noin 27-35 vuotta. Parhaimmillaan elinikä ulottuu myöhäisaikuisuuteen, muttei usein kuitenkaan 50-ikävuotta vanhemmaksi.

Historia

Oireyhtymän kuvasi vuonna 1954 new yorkilainen ihotautilääkäri David Bloom, jonka mukaan oireyhtymä on saanut nimensä. Bloomin oireyhtymän rinnakkainen nimi "Bloom-Machacek-Torre Syndrome" ottaa huomioon myös kaksi muuta alkuperäisjulkaisun tekoon osallistunutta Bloomin kollegaa, G. F. Machacekin ja D. P. Torren.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

MedlinePlus: Bloom syndrome
National Organization for Rare Disorders (NORD): Bloom’s Syndrome
Bloom’s Syndrome Association
Weill Cornell Medicine; Bloom Syndrome Registry

Lähteet

Orphanet: Bloom syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Bloom syndrome; BLM ja RecQ protein-like 3; RecQL3
GeneReviews®: Bloom Syndrome
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus