Beare-Stevensonin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Beare-Stevensonin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 15.7.2019
 
Beare-Stevenson syndrome (BSS)
Beare-Stevensonin cutis gyrata oireyhtymä
Cutis gyrata-acanthosis nigricans-craniosynostosis
Cutis gyrate syndrome of Beare and Stevenson

Lyhyesti

Beare-Stevensonin oireyhtymä on vaikea synnynnäinen ja geneettinen oireyhtymä, johon liittyy merkittävä kraniosynostoosi eli yhden tai useamman kallon sauman ennenaikainen luutuminen. Kraniosynostoosin lisäksi oireyhtymää sairastavalla on ihomuutoksia, nenänielun synnynnäinen umpeuma ja keskivaikeat tai vaikeat keskikasvojen epämuodostumat sekä huomattava napanuoran tynkä (umbilical stump). 

Oireet ja löydökset

Kraniosynostoosin aste vaihtelee ja yli puolella tapauksissa kallon muoto muistuttaa apilanlehteä. Joillakin voi esiintyä nk. tornikallo. Kallon luusaumojen ennenaikainen luutuminen vaikeuttaa aivojen normaalia kasvua ja kehitystä sekä aiheuttaa epämuodostumia pään muotoon ja kasvojen piirteisiin. 

Beare-Stevensonin oireyhtymään liittyviin ihomuutoksiin lukeutuvat paksut ihopoimut ja uurteet (cutis gyria) mm. pään, kaulan, korvien, kämmenten ja jalkapohjan alueilla. Toinen tyypillinen ihomuutos on taivetummuus (acanthosis nigricans), joka on ihon tummentuma ja paksuuntuma taivealueilla, kuten kaulassa, kainaloissa ja joskus myös suurissa taipeissa, kuten sukupuolielinten alueella. Lisäksi Beare-Stevensonin oireyhtymään liitty ihon polyypit (skin tags), jotka useimmiten ovat täysin vaarattomia ihon pehmeitä fibroomia, sidekudoskasvaimia. 

Keskikasvojen poikkeavaan ulkonäköön lukeutuvat Crouzonin oireyhtymää muistuttavat piirteet, kuten toisistaan etäällä olevat silmät, silmien ulospäin pullistuminen, korvien poikkeava muoto, kapeat korvakäytävät ja yläleuan vajaakehitys.

Oireyhtymään voi liittyä myös hirsutismiä eli liikakarvoitusta, huomattava napanuoran tynkä (umbilical stump) ja virtsa- ja sukupuolielinten poikkeavuuksia, kuten peräaukon poikkeava sijainti, tyttölapsilla vajaakehittyneet häpyhuulet ja poikalapsilla hypospadia eli virtsaputken suun sijainti peniksen alapuolella.

Niillä lapsilla, jotka selviytyvät ensimmäisestä elinvuodestaan, todetaan usein merkittäviä kehitysviiveitä ja kehitysvammaisuus.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa mutaatio FGFR2-geenissä kromosomissa 10 (10q26.13). Toistaiseksi kaksi eri Beare-Stevensonin oireyhtymän aiheuttavaa mutaatiota on kuvattu. Mutaatioista seuraa aminohappomuutos (Tyr375Cys tai Ser372Cys) geenituotteeseen, joka vaikuttaa FGFR2-geenissä tuottetavan Fibroplastisolujen kasvutekijäreseptori-tyyppi-2:ta (FGFR2-proteiini) rakenteeseen ja toimintaan. FGFR2-reseptorin kautta solu saa tietoa ympäristöstään solun sisään. Reseptorin aktivoituminen puolestaan ohjaa solun kasvua ja kehitystä. Beare-Stevensonin oireyhtymässä FRFR2-reseptori on aktivoituneena jatkuvasti ja tästä seuraa mm. luuston ja ihon kehityshäiriöitä. Osassa Beare-Stevensonin oireyhtymätapauksista oireyhtymän aiheuttaa jokin muu kuin FGFR2-geenin mutaatio.

Oireyhtymä periytyy autosomissa dominoivasti. Tämä tarkoittaa sitä, että vain toisen FGFR2-geenin tautia aiheuttava mutaatio riittää Beare-Stevensonin oireyhtymän puhkeamiseksi. Kaikki lääketieteellisessä kirjallisuudessa julkaistut tapaukset ovat olleet seurausta täysin uudesta de novo-mutaatiosta. Toisin sanoen yksikään sairastunut lapsi, ei ole pernyt vanhemmiltaan oireyhtymän aiheuttavan geenimutaation.

Muita oireyhtymiä, jotka johtuvat FGFR2-geenin mutaatiosta ovat mm. Apertin, Crouzonin, Jackson-Weissin, Pfeifferin ja Saethre-Chotzenin oireyhtymät.

Oireyhtymän esiintyvyydestä tiedetään vähän. Mahdollisesti noin 25 Beare-Stevensonin oireyhtymätapausta on kuvattu maailmalla. Oireyhtymää esiintyy tasapuolisesti molemmilla sukupuolilla.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliiniseen tutkimukseen. Huomionarvista on, ettei kaikissa Beare-Stevensonin oireyhtymätapauksissa esiinny kraniosynostoosia tai mutaatiota FRFR2-geenissä.

Hoito on vaativaa ja oireiden mukaista. Kraniosynostoosin vaikeusasteesta riippuen, kirurgiset toimenpiteet ovat usein välttämättömiä. Kallon laajennusleikkauksella pyritän luomaan tilaa syntymänjälkeiselle aivojen kasvulle. Jos hengitystiet eivät ole avoinna tai hengittäminen on vaikeaa, turvaudutaan trakeotomiaan eli henkitorven avaukseen. Myös muut oireiden mukaiset leikkaustoimenpiteet ovat mahdollisia.

Eliniän ennuste

Eliniän ennuste on yleensä huono. Useimmat Beare-Stevensonin oireyhtymään sairastuneet menehtyvät ensimmäisten elinkuukausien aikana. Vanhin tunnettu Beare-Stevensonin oireyhtymätapaus on elänyt 13-vuotiaaksi.

Historia

Brittiläinen ihotautilääkäri John Martin Beare kuvasi oireyhtymän ensimmäisen kerran vuonna 1969. R. E. Stevenson täsmensi oirekuvaa lähes kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1978. D. W. Smith nimesi oireyhtymän Beare-Stevensonin cutis gyrata oireyhtymäksi vuonna 1986.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Beare-Stevenson cutis gyrate syndrome
Genetics Home Reference: Beare-Stevenson cutis gyrate syndrome

Kokemustietoa

Global news 2018: Alberta boy born with rare illness no big deal for classmates: “Are we going to play?”

Facebookista löytyy hakusanalla "Moms of the Children with Beare Stevensin Syndrome" englanninkielinen keskusteluryhmä oireyhtymää sairastavan läheisille. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: Cutis gyrate-acanthosis nigricans-cranyosynostosis syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Beare-Stevenson cutis gyrate syndrome; BSTVS
GeneReviews®: FGFR-Related Craniosynostosis Syndromes
Nitin Ron, Samuel Leung, Erin Carney, Alexis Gerber and Kare Laurie David. A Case of Beare-Stevenson Syn-drome with Unusual Manifestatios. American Journal of Case Reports. 2016; 17: 254-258.

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus