Bainbridge-Ropersin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Bainbridge-Ropersin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 15.6.2021
 
Severe feeding difficulties-failure to thrive-microcephaly due to ASXL3 deficiency syndrome
ASXL3/Bainbridge-Ropers Syndrome (BRS)
ASXL3-Related Syndrome


Lyhyesti

Bainbridge-Ropersin oireyhtymä on harvinainen ja synnynnäinen kehitysvammaoireyhtymä. Oirekuva vaihtelee, mutta siihen voi liittyä mm. mikrokefalia eli tavanomaista pienempi pään koko, hypotonisuus eli alentunut lihasjänteys, vakavat syömisvaikeudet, hidas syntymänjälkeinen kasvu, kehitysviiveet, oppimisvaikeudet tai kehitysvammaisuus. Monilla etenkin puhekyky on rajoittunut tai puuttuu kokonaan.

Oireet ja löydökset

Useimmissa tapauksissa raskausaika sujuu normaalisti ja vastasyntyneen paino on normaali. Oireyhtymäepäily herää usein ensimmäisten elinkuukausien aikana, hypotonisuuden, kehitysviiveiden, syömisvaikeuksien sekä mahdollisten muiden piirteiden vuoksi. Kaikki eivät opi välttämättä itsenäisesti kävelemään tai puhumaan. Puheen ymmärtäminen näyttäisi onnistuvan kuitenkin paremmin kuin sen tuottaminen.

Syömisen haasteet ovat yleisiä ja voivat tarvita hoitoa, kuten nenä-mahaletkun tai vatsanpeitteiden läpi vietävän ravitsemusavanteen asentamisen (PEG, perkutaaninen endoskooppinen gastrostomia). Refluksia eli ruokasulan ylösnousua ruokatorveen tai suuhun sekä ummetusta voi esiintyä. Syntymän jälkeinen kasvu on usein heikkoa, mikä voi johtua hypotonisuuden aiheuttamasta syömisvaikeudesta, refluksista, aistiyliherkkyydestä tai ruokahalun puutteesta. Pituuskasvu voi jäädä lyhyeksi, tai henkilö kasvaa pituutta, mutta jää rakenteeltaan laihaksi tai hennoksi. Lihasten hypotonia voi iän myötä muuttua kohonneeksi lihasjänteydeksi eli spastisuudeksi.

Bainbridge-Ropersin oireyhtymän ulkonäöllisinä piirteinä on useita. Osa niistä voivat olla niin maltillisia, että vain neurologit tai perinnöllisyyslääkärit osaavat kiinnittää niihin huomiota. Lääketieteellinen kirjallisuus mainitsee mm. seuraavia mahdollisia ulkonäköpiirteitä; korostunut otsa, pitkä nenä, jossa on leveä nenänpää ja nenäsilta; iso suu, korkea suulaki, kookkaat ja ulospäin kääntyneet huulet. Kulmakarvat voivat olla ohuet ja niiden kaari voi olla korkea. Lisäksi silmät voivat sijaita kaukana toisistaan ja silmäluomiraot olla alaspäin suuntautuneet. Karsastus tai muut taittovirheet ovat mahdollisia. Kuuloaisti on usein normaali.

Kehitysvammaisuuden taso vaihtelee keskivaikeasta vaikeaan. On havaittu, että kehitysvammaisuuden tai oppimisvaikeuksien taso on lievempi kuin aikaisemmin on luultu. Oppimisvaikeuksien ja kehitysvammaisuuden taso kuitenkin vaihtelevat huomattavasti.

Bainbridge-Ropersin oireyhtymään voi liittyä autistisia piirteitä, kuten stereotyyppistä eli pakonomaisesti toistuvaa käyttäytymistä, aistiherkkyyttä ja joskus myös itseään vahingoittavaa käytöstä ja hampaiden narskuttelua. Keskittymiskyky voi olla lyhytjänteistä. On huomattava, että levottomuutta, turhautumista ja käytöshäiriöitä voivat aiheuttaa mm. epämiellyttävä olotila tai kommunikaatiovaikeudet. 

Henkilöitä, joilla on Bainbridge-Ropersin oireyhtymä, kuvataan luonteeltaan ystävällisiksi. Monet pitävät vesielementistä.

Oireyhtymään voi liittyä myös epilepsiaa ja univaikeuksia, kuten uniapneaa ja nukahtamisvaikeuksia. Epilepsia voi hävitä itsestään tai olla hoidettavissa epilepsialääkkein ilman pysyviä haittoja ja ongelmia.

Bainbridge-Ropersin oireyhtymässä ilmenee tuki- ja liikuntaelimistön rakennepoikkeavuuksia, kuten ylitaipuisat nivelet sekä muutokset kyynärluun ja selkärangan etuosan taipumisasteessa (scoliotic attitude). Myös varsinainen skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma on mahdollinen. Luustomuutoksiin voivat lukeutua myös harju- tai kuopparintaisuus sekä poikkeavuudet sormien ja/tai varpaiden rakenteessa tai asennossa. Hammasmuutokset ovat mahdollisia.

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

Oireyhtymä johtuu kromosomissa 18 (18q12.1) sijaitsevan ASXL3-geenin mutaatiosta. ASXL3-geenin tuote, ASXL3-proteiini osallistuu muiden geenien säätelyyn kehityksen eri vaiheissa ja eri solutyypeissä. Proteiinin kaikkia tehtäviä soluissa ei vielä tunneta.

Bainbridge-Ropersin oireyhtymä periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Tämä tarkoittaa sitä, että perimässä olevasta kahdesta ASXL3-geenistä, vain toisen muuttuminen poikkeavaksi, on riittävä tämän synnynnäisen oireyhtymän kehittymiseksi. Oireyhtymä periytyy kuitenkin erittäin harvoin. Bainbridge-Ropersin oireyhtymä johtuu siis pääasiassa täysin uudesta ja sattumalta syntyneestä de novo-mutaatiosta. Kuitenkin myös sukusolumosaiksimi on mahdollinen, ja siitä on Bainbridge-Ropersin oireyhtymän kohdalla mainintoja lääketieteellisessä kirjallisuudessa. Mutaatioiden syntyyn ei voi mitenkään vaikuttaa, eivätkä ne ole kenenkään syytä.

De novo-mutaatiot voivat syntyä hedelmöitykseen osallistuneessa munasolussa tai siittiössä ennen hedelmöitystä tai pian hedelmöityksen jälkeen, alkionkehityksen varhaisessa vaiheessa. Sukusolumosaikismissa osassa vanhemman sukusoluja on oireyhtymän aiheuttavia mutaatiota ja osassa sukusoluja ASXL3-geenit ovat tavanomaisia. Sukusolumosaikismin ja de novo-mutaatioiden kohdalla lapsen vanhemmilta ei löydetä geenitutkimuksissa Bainbridge-Ropersin oireyhtymän aiheuttavia ASXL3-geenin mutaatiota.

Jos perheeseen on syntynyt lapsi, jolla on Bainbridge-Ropersin oireyhtymä, perheen niin halutessa, oireyhtymän toistumistodennäköisyydestä voi keskustella perinnöllisyysneuvonnassa.

Bainbridge-Ropersin oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu alle yksi tapaus miljoona elävänä syntynyttä lasta kohden (<1: 1 000 000). Vuonna 2018 alle 200 henkilölle oli asetettu Bainbridge-Ropersin oireyhtymä-diagnoosi.

Diagnoosi ja hoito

Bainbridge-Ropersin oireyhtymä voi muistuttaa mm. syömisvaikeuksien ja korostuneiden kulmakarvojen sekä kehitysvammaisuuden vuoksi Cornelia de Langen oireyhtymää. ASXL1- ja -2 geenien mutaatiot aiheuttavat erittäin harvinaiset Bohring-Opitzin ja Shashi-Penan oireyhtymät, jotka yhdessä Bainbridge-Ropersin oireyhtymän kanssa muodostavat ASXL-geeneihin kytkeytyneet oireyhtymät. Etenkin Bohring-Opitzin oireyhtymässä on paljon samankaltaisuutta Bainbridge-Ropersin oireyhtymän kanssa. ASXL-geeneihin kytkeytyneet oireyhtymät ovat erittäin harvinaisia ja monesti huonosti tunnettuja, ja siksi todennäköisesti myös alidiagnosoituja.

Diagnoosi perustuu potilaan oireisiin, ja diagnoosi asetetaan geenitutkimuksen antamien tulosten perusteella. 
Bainbridge-Ropersin oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Potilasta hoidetaan hänen erityistarpeidensa mukaan, ja hoidosta vastaavat erikoislääkärit sekä muut alan ammattilaiset. Lapsen kasvun, kehityksen ja ravitsemuksellista tilaa on hyvä seurata jokaisella tarkastuskäynnillä. Varhain aloitetusta fysio-, toiminta-, käyttäytymis- ja puheterapiasta on hyötyä. Vaikka lapsen taitojen kehittyminen voi olla hidasta, eri kehityksen alueilla voidaan saavuttaa edistymistä. Puhekyvyn puutteita voi korvata esimerkiksi opettelemalla vaihtoehtoisia kommunikaatiotapoja. 

Eliniänodote

Eliniänodotteesta ei ole olemassa pitkäaikaistietoja. Oireyhtymään ei kuitenkaan näyttäisi liittyvän henkeä uhkaavia komplikaatioita.

Historia

Lääkäri ja genetiikan tutkija Matthew Brainbridge tutkimusryhmineen kuvasi oireyhtymän vuonna 2013.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Rarechromo.org: Bainbridge-Ropers syndrome
Simons Searchlight.org: ASXL3
Simons Searchlight.org: ASXL3-Related Syndrome/Brainridge-Ropers Syndrome
ASXL3 Mutations & Brainridge-Ropers Syndrome
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Bainbridge-Ropers syndrome

ARRE ASXL Rare Research Endowment

Facebookista löytyy hakusanalla "Bainbridge-Ropers syndrome" mm. englannin kielinen ja suljettu keskusteluryhmä nimeltään "Bainbridge-Ropers syndrome and ASXL3 Families". Se on tarkoitettu läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.


Lähteet
Orphanet: Bainbridge-Ropers syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Bainbridge-Ropers syndrome; BRPS
GeneReviews®: ASXL3-Related Disorder
 

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus