AJANKOHTAISTA TILAA UUTISKIRJE OTA YHTEYTTÄATR-X-oireyhtymä

NORIO-KESKUS LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

ATR-X-oireyhtymä

Noriokeskus

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Norio-keskus 22.10.2018

Alfa-talassemia, X-linkittynyt kehitysvammaisuusoireyhtymä
Alpha-thalassemia-X-linked intellectual disability syndrome

ATR-X on X-sukupuolikromosomiin linkittynyt alfa-talassemia-kehitysvammaisuusoireyhtymä. Se aiheuttaa miehillä syvää kehitysvammaisuutta (n. 95 % tapauksista), epilepsiaa (n. kolmasosalla), kasvojen epämuodostumia, poikkeavat sukupuolielimet (n. 80 %) sekä alfa-talassemian (90 %). Talassemiassa punasolujen hemoglobiinin (alfa-globiinin) rakenteessa on virhe, josta seuraa hemoglobiinin rakenteen epävakaus ja punasolujen vaurioituminen. Niillä henkilöillä, joilla hemoglobiinin muodostuminen on poikkeavaa tämän geenimutaation vuoksi, todetaan usein lievä anemia. Naiset, jotka ovat ATR-X oireyhtymää aiheuttavan geenimuutoksen kantajia, ovat yleensä fyysisesti terveitä, eikä heillä ole kehitysvammaisuutta. Tämä johtuu siitä, että naissukupuolella on kaksi X-sukupuolikromosomia miessukupuolen yhden X-sukupuolikromosomin sijaan. Naisilla toisen X-sukupuolikromosomin geeni voi olla virheetön ja täten kompensoida eli korvata geenimutaation seurauksia toisesta X-sukupuolikromosomista ja tuottaa heidän elimistöönsä tarpeeksi normaalirakenteista hemoglobiinia.

Oireyhtymän ominaispiirteitä

Kehitysvammaisuus ilmenee hyvin rajoittuneena kielen ymmärtämisenä, myös lievemmissä oireyhtymätapauksissa. Useimmat eivät puhu, mutta osa heistä osaa käyttää muutamia sanoja ja/tai kuvakieltä kommunikointiin. Monet sairastuneista oppivat uusia taitoja elämänsä varrella.

Luonteeltaan oireyhtymää sairastavilla saattaa olla autistisia piirteitä ja/tai käytöshäiriöitä. Käytös saattaa muuttua aggressiivisemmaksi vanhenemisen myötä. Monet käytöspiirteet muistuttavat Angelmanin oireyhtymää ja voivat aiheuttaa sekaannusta diagnoosin teossa. Useat henkilöt osoittavat rakkauden ja hellyyden tunteita huoltajiaan ja/tai hoitajiaan kohtaan.

Monilla on kehitysviiveitä liikkumisessa, kuten kävelyyn oppimisessa. Osalle kehittyy yleistä jäykkyyttä, spastisuutta. Kasvojen hypotonia ts. kasvolihasten velttous, matala nenänselkä, paksu ja ulospäin kääntynyt alahuuli, hypertelorismi eli toisistaan etäällä olevat silmät ja kolmion muotoinen pystynenä ovat esimerkkejä oireyhtymän kasvoihin liittyvistä tunnusmerkeistä. Päänympärys on usein syntymän aikaan normaali, mutta jää normaalia pienemmäksi. Yli puolella (65 %) todetaankin mikrokefalia.

Vaikka sairastuneilla on normaali karyotyyppi (46,XY), sukupuolielimissä nähdään merkittäviä rakenteellisia muutoksia, kuten epäselvät sukupuolielimet ja/tai laskeutumattomat kivekset tai hypospadiaa eli virtsaputken suun sijaintia peniksen alapuolelle. Joillakin poikalapsilla voi olla myös tyttöjen ulkoiset sukupuolielimet. Kirjo vaihtelee siis lievistä sukupuolielinten rakenteellisista poikkeavuuksista suuriin. Murrosikä yleensä viivästyy ja joissakin tapauksissa keskeytyy kokonaan.

Oireyhtymään voi myös liittyä lyhytkasvuisuutta (65 %), sydämen rakennevikoja (20 %) ja munuaisten tai virtsateiden poikkeamia (15 %).

Periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymä periytyy X-kromosomaalisesti resessiivisesti eli peittyvästi. Nimensä mukaisesti oireyhtymä aiheutuu ATRX-geenin mutaatioista. Geeni sijaitsee X-sukupuolikromosomin pitkässä käsivarressa (Xq13.3). ATRX-geeniä ilmennetään laajasti eri kudoksissa. Geenituote toimii todennäköisesti DNA:n aineenvaihdunnassa.

Tunnistettuja ATR-X oireyhtymätapauksia on löydetty maailmalta 168 tapausta. Oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu alle 1-9:1 000 000.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi tehdään mm. alfa-talassemian, ATRX-geenimutaation, ATRX-proteiini- ja X-sukupuolikromosomin inaktivaation tutkimisella. (X-sukupuolikromosomin inaktivaatiolla tarkoitetaan alkion kehityksen aikana tapahtuvaa toinen naisen X-sukupuolikromosomissa olevien geenien ”hiljentämistä” ts. niitä ei lueta geenituotteiksi. Tämä takaa sen, että sekä miehellä että naisella on käytössään yhtä paljon X-sukupuolikromosomien sisältämää geenimateriaalia). Diagnoosin teossa on huomioitava, ettei kaikilla sairastuneilla ole alfa-talassemiaa (n. 10 % tapauksista).

Erotusdiagnoosi on varmistettava mm. seuraaviin oireyhtymiin; Coffin-Lowry, Angelman ja Smith-Lemli-Opitz.

Oireyhtymän hoito vaatii monien ammattilaisten osaamista sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden kokonaisvaltaista seurantaa. Etenkin varhaislapsuudessa esiintyy voimakasta gastroesofageaalista refluksia eli mahan sisällön nousemista ruokatorveen (n. 75 % tapauksista), joka voi pahimmillaan johtaa keuhkokuumeeseen ja kuolemaan.

Eliniän ennuste

Elinennuste on hyvä. Lukuisat ATR-X oireyhtymää sairastavista ovat hyvävointisia 30-40-vuotiaina.

Historia

ATR-X oireyhtymän kuvasivat A. O. M. Wilkie tutkimusryhmineen vuonna 1990.

ATR-X oireyhtymän eri muotoina pidetään nykyään Carpenter-Waziri-, Holmes-Gang-, Chudley-Lowry- ja XLID-kitalaki-sormenjälki-hypotonia-oireyhtymiä.

Aiheesta muualla

Maila Penttinen ja Kati Edelman: Tapausselostus “Tyttö” 46,XY. Duodecim 1998: 114; 898-900.
Unique: ATR-X-syndrome
Terveyskirjasto: Talassemia

Lähteet

Orphanet: Alpha-thalassemia-X-linked intellectual disability syndrome
Orphanet Journal of Rare Disease (2006): Alpha thalassaemia-mental retardation, X linked
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Alpha-thalassemia-X-linked intellectual disability syndrome
GeneReviews: Alpha-thalassemia-X-linked intellectual disability syndrome

Norio-keskus

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

norio-keskus@rinnekoti.fi

020 638 5533

Noriokeskus
Noriokeskus