ATR-X-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

ATR-X-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 15.7.2019

Alfa-talassemia, X-linkittynyt kehitysvammaisuusoireyhtymä
Alpha-thalassemia-X-linked intellectual disability syndrome

Lyhyesti

ATR-X on X-kromosomiin linkittynyt alfa-talassemia-kehitysvammaisuusoireyhtymä. Se aiheuttaa miehillä syvää kehitysvammaisuutta (n. 95 % tapauksista), epilepsiaa (n. kolmasosalla), kasvojen epämuodostumia, poikkeavat sukupuolielimet (n. 80 %) sekä alfa-talassemian (90 %). Talassemiassa punasolujen hemoglobiinin (alfa-globiinin) rakenteessa on virhe, josta seuraa hemoglobiinin rakenteen epävakaus ja punasolujen vaurioituminen. Niillä henkilöillä, joilla hemoglobiinin muodostuminen on poikkeavaa tämän geenimutaation vuoksi, todetaan usein lievä anemia. Naiset, jotka ovat ATR-X oireyhtymää aiheuttavan geenimuutoksen kantajia, ovat yleensä fyysisesti terveitä, eikä heillä ole kehitysvammaisuutta.

Oireet ja löydökset

Kehitysvammaisuus ilmenee hyvin rajoittuneena kielen ymmärtämisenä, myös lievemmissä oireyhtymätapauksissa. Useimmat eivät puhu, mutta osa heistä osaa käyttää muutamia sanoja ja/tai kuvakieltä kommunikointiin. Monet sairastuneista oppivat uusia taitoja elämänsä varrella.

Luonteeltaan oireyhtymää sairastavilla saattaa olla autistisia piirteitä ja/tai käytöshäiriöitä. Käytös saattaa muuttua aggressiivisemmaksi vanhenemisen myötä. Monet käytöspiirteet muistuttavat Angelmanin oireyhtymää ja voivat aiheuttaa sekaannusta diagnoosin teossa. Useat henkilöt osoittavat rakkauden ja hellyyden tunteita huoltajiaan ja/tai hoitajiaan kohtaan.

Monilla on kehitysviiveitä liikkumisessa, kuten kävelyyn oppimisessa. Osalle kehittyy yleistä jäykkyyttä, spastisuutta. Kasvojen hypotonia ts. kasvolihasten velttous, matala nenänselkä, paksu ja ulospäin kääntynyt alahuuli, hypertelorismi eli toisistaan etäällä olevat silmät ja kolmion muotoinen pystynenä ovat esimerkkejä oireyhtymän kasvoihin liittyvistä tunnusmerkeistä. Päänympärys on usein syntymän aikaan normaali, mutta jää normaalia pienemmäksi. Yli puolella (65 %) todetaankin mikrokefalia.

Vaikka sairastuneilla on normaali karyotyyppi (46,XY), sukupuolielimissä nähdään merkittäviä rakenteellisia muutoksia, kuten epäselvät sukupuolielimet ja/tai laskeutumattomat kivekset tai hypospadiaa eli virtsaputken suun sijaintia peniksen alapuolelle. Joillakin poikalapsilla voi olla myös tyttöjen ulkoiset sukupuolielimet. Kirjo vaihtelee siis lievistä sukupuolielinten rakenteellisista poikkeavuuksista suuriin. Murrosikä yleensä viivästyy ja joissakin tapauksissa keskeytyy kokonaan.

Oireyhtymään voi myös liittyä lyhytkasvuisuutta (65 %), sydämen rakennevikoja (20 %) ja munuaisten tai virtsateiden poikkeamia (15 %).

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymä aiheutuu ATRX-geenin mutaatioista. Geeni sijaitsee X-kromosomin pitkässä käsivarressa (Xq13.3). ATRX-geeniä ilmennetään laajasti eri kudoksissa. Geenituote toimii todennäköisesti DNA:n aineenvaihdunnassa.

Oireyhtymä periytyy X-kromosomaalisesti resessiivisesti eli peittyvästi. Tämän vuoksi oireyhtymä esiintyy pääasiassa miehillä, naisten ollessa usein terveitä kantajia. Miesten sairastuvuus oireyhtymöön johtuu siitä, että miessukupuolella on normaalisti perimässään vain yksi X-kromosomi. Naisilla on kaksi X-kromosomia, joiden molemmissa ATRX-vastingeeneissä olisi oltava tautia aiheuttava mutaatio, jotta oireyhtymä ilmentyisi heissä.

Tunnistettuja ATR-X oireyhtymätapauksia on löydetty maailmalta 168 tapausta. Oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu alle 1-9:1 000 000.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi tehdään mm. alfa-talassemian, ATRX-geenimutaation, ATRX-proteiini- ja X-kromosomin inaktivaation tutkimisella. (X-kromosomin inaktivaatiolla tarkoitetaan alkion kehityksen aikana tapahtuvaa toinen naisen X-kromosomissa olevien geenien ”hiljentämistä” ts. niitä ei lueta geenituotteiksi lainkaan. Tämä takaa sen, että sekä miehellä että naisella on käytössään yhtä paljon X-kromosomien sisältämää geenimateriaalia). Diagnoosin asettamisessa on huomioitava, ettei kaikilla sairastuneilla ole alfa-talassemiaa (n. 10 % tapauksista).

Erotusdiagnoosi on varmistettava mm. Coffin-Lowryn oireyhtymään, Angelmanin oireyhtymään ja Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymään.

Oireyhtymän hoito vaatii monien ammattilaisten osaamista sekä fyysisen ja psyykkisen terveyden kokonaisvaltaista seurantaa. Etenkin varhaislapsuudessa esiintyy voimakasta gastroesofageaalista refluksia eli mahan sisällön nousemista ruokatorveen (n. 75 % tapauksista), joka voi pahimmillaan johtaa keuhkokuumeeseen ja kuolemaan.

Eliniän ennuste

Elinennuste on hyvä. Lukuisat ATR-X oireyhtymää sairastavista ovat hyvävointisia 30-40-vuotiaina.

Historia

ATR-X oireyhtymän kuvasivat A. O. M. Wilkie tutkimusryhmineen vuonna 1990.

Huomioitavaa

ATR-X oireyhtymän eri muotoina pidetään nykyään Carpenter-Waziri-, Holmes-Gang-, Chudley-Lowry- ja XLID-kitalaki-sormenjälki-hypotonia-oireyhtymiä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Maila Penttinen ja Kati Edelman: Tapausselostus “Tyttö” 46,XY. Duodecim 1998: 114; 898-900.
Unique: ATR-X-syndrome
Terveyskirjasto: Talassemia

Facebookista löytyy hakusanalla "atr-X" ja "Atr-x American families omat keskusteluryhmät oireyhtymää sairastavan läheisille. Jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmien jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: Alpha-thalassemia-X-linked intellectual disability syndrome
Orphanet Journal of Rare Disease (2006): Alpha thalassaemia-mental retardation, X linked
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Alpha-thalassemia-X-linked intellectual disability syndrome
GeneReviews: Alpha-thalassemia-X-linked intellectual disability syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus