Allgroven oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Allgroven oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna RIntahaka, Harvinaiskeskus Norio 14.9.2020

Triple-A oireyhtymä
Allgroven (AAA) oireyhtymä
Alacrima-achlasia-adrenal insufficiency neurologic disorder

 

Lyhyesti

Allgroven oireyhtymä, tai Triple-A syndrooma, on erittäin harvinainen monielinjärjestelmää koskettava oireyhtymä. Sille ovat tyypillistä kyynelten puute tai niiden vähyys, akalasia ja ACTH:n eli adenokortikotropiinihormonin resistentistä johtuva lisämunuaisen vajaatoiminta. Akalasia on ruokatorven ja alemman ruojatorven sulkijalihaksen motorinen häiriö, jossa ruokatorven kurojalihaksen jatkuva supistustila vaikeuttaa ruokatorven kykyä kuljettaa ruokaa mahalaukkuun. Nielemisvaikeudet ovatkin oireyhtymässä yleisiä. Oireisiin kuuluvat myöhemmin ääreis- ja keskushermoston sekä autonomisen hermoston toimintahäiriöt. Myös motorinen neuropatia eli liikehermoihin kohdistuva toimintahäiriö, aistien vajaatoiminta sekä hermoston rappeutuminen liitännöisoireinein kuuluvat Allgroven oireyhtymän oirekirjoon. Kehitysvammaisuus on mahdollista.

Oireet ja löydökset

Triple-A oireyhtymä on saanut nimensä edellä mainituista kolmesta pääoireestaan; ”alacrima (kyynelten vähyys tai puute), akalasia (ruokatorven sulkijalihaksen jatkuva supistustila), adrenal insufficiency (lisämunuaisten vajaatoiminta)”. Joillakin sairastuneilla voi olla vain kaksi kolmesta Allgroven oireyhtymän pääoireesta, joillakin oireisiin voi kuulua myös vaihteleva määrä muita neurologisia oireita (Double A syndrome, Quaternary A syndrome).

Allgroven oireyhtymä voi puhjeta varhaislapsuudessa tai aikuisuudessa. Varhaislapsuudessa, usein lapsen ollessa muutamien kuukausien ikäinen, ensioireina ovat kyynelten vähyys tai puuttuminen (nk. kyyneleetön itku) sekä akalasia. Akalasiaan liittyy nielemisvaikeuksien lisäksi (75 % tapauksissa) usein oksentelua (85 %), refluksia (69 %), kroonista yskää sekä heikkoa kasvua (46 %). Ruokatorven ja alemman ruojatorven sulkijalihaksen motorinen häiriö voi johtaa myös ruokatorven laajentumaan.

Lapsuudessa ja nuoruudessa ensioireina on myös lisämunuaisten toimintahäiriö. Lisämunuaisten toimintahäiriö voi johtaa vakavaan kriisiin, jossa kortisolin pitoisuus ei riitä ylläpitämään muuttuneissa olosuhteissa elimistön stressihormonitarvetta. Kriisi puhkeaa usein stressin, trauman, infektion tai minkä tahansa akuutin sairauden yhteydessä. Myös hypoglykemia eli verensokerin vähyys voi aiheuttaa kohtauksia ja olla hengenvaarallinen.

Aikuisuudessa ensimmäiseksi havaitaan neurologiset oireet, joihin liittyy polyneuropatia eli ääreishermoston rappeutuminen sen monine oireineen. Neurologiset haasteet vaihtelevat poikkeavasta hienerityksestä, ruuansulatus- ja lisääntymisterveyden, verenkiertohäiriöihin ja virtsatiejärjestelmän pulmiin. Aivojen pyramidijärjestelmän ja ääreishermoston neuropatia eli hermosairaus johtavat kävelyvaikeuksiin. Lihasten heikkous voi olla mahdollista. Joskus näköhermo surkastuu, josta seuraa näköpulmia. Autonomisen hermoston häiriöitä on noin 60 %:lla potilaista ja niihin lukeutuvat mm. poikkeava hieneritys sekä silmän pupillien refleksi, johon liittyy erikokoiset pupillit. Sydämen sykkeen vaihtelu voi olla heikkoa, ja oireyhtymään voi liittyä ortostaattista hypotensiota eli toistuvaa verenpaineen laskua aina henkilön noustessa pystyasentoon. Monet neurologisista oireista vaikeutuvat iän myötä.

Oireyhtymään voi liittyä myös kehitysviiveitä ja/tai kehitysvammaisuutta, joka on usein lievää, sekä puheongelmia ja mikrokefaliaa eli pienipäisyyttä.

Hampaattomuus tai useiden hampaiden puuttuminen ovat osa Allgroven oireyhtymän oirekirjoa. Niillä henkilöillä, joilla on hampaita, hammaskaries ja/tai periodontiitti eli hampaiden kiinnityskudossairaus ovat yleisiä vähäisen syljenerityksen vuoksi.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttava geeni, AAAS, sijaitsee kromosomissa 12 (12q13). AAAS-geenistä luetaan ALADIN-proteiinia, jonka tehtäviä soluissa ei vielä tunneta tarkasti. Arvellaan, että ko proteiini osallistuu molekyylien kuljetukseen solun tumaan. Tällä hetkellä ei tiedetä miten ALADIN-proteiinin toiminnan puute aiheuttaa Allgroven oireyhtymän oireet. Joillakin Allgroven diagnoosin saaneilla henkilöillä ei ole löydetty AAAS-geenin mutaatiota. Heillä oireyhtymän syy on tuntematon.

Oireyhtymä periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Riski Allgroven oireyhtymään kasvaa vanhempien ollessa lähisukua keskenään.

Allgroven oireyhtymän yleisyydestä maailmalla ei ole tietoa. Esiintyvyydeksi on arvioitu 1: 1000 0000. Noin 100 potilastapausta on julkaistu lääketieteellisessä kirjallisuudessa sen jälkeen, kun oireyhtymä ensi kerran kuvattiin vuonna 1978.

Diagnoosi ja hoito

Allgroven diagnoosi perustuu kliinisiin löydöksiin ja lisämunuaisten toiminnan tutkimiseen. Veren ACTH:n ja kortosolin sekä natriumin, kaliumin, aldosteronin ja reniinin pitoisuuksien määrittämisestä on hyötyä. Päinvastoin kuin Addisonin oireyhtymässä, reniini-angiotensiini-aldosteroni-järjestelmä toimii Allgroven oireyhtymässä normaalisti. Geenitesti varmistaa diagnoosin.

Oireyhtymän hoitoon kuuluvat tarkka verensokerin ja seerumin elektrolyyttien seuranta sekä mm. glukokortikoidien korvaushoito lisämunuaisen vajaatoiminnan hoitamiseksi. Ruokatorven laajennusleikkaus tai alemman ruokatorven kurojalihaksen myotomia eli lihaksen leikkaaminen tai katkaisu voivat helpottaa mm. nielemisvaikeuksia. Kyyneltipat pitävät silmät kosteina. Neurologisia oireita hoidetaan yksittäisten oireiden mukaisesti.

Eliniän ennuste

Etenkin ensimmäisen kymmenen ikävuoden aikana Allgroven oireyhtymään liittyy korkea kuolleisuus lisämunuaisten vajaatoimintaan liittyvien ja hypoglykeemisten komplikaatioiden vuoksi. Oikea hoito parantaa huomattavasti eliniänennustetta.

Historia

Jeremy Allgrove kuvasi oireyhtymän Lancet-lehdessä vuonna 1978.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Facebookista löytyy hakusanalla "Triple A Syndrome - Allgrove Disease" oma keskusteluryhmä niille, joita oireyhtymä koskettaa.

Lähteet

Orphanet: Triple-A syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Achalasia-Addisonianism-Alacrima syndrome, AAAS
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Triple A syndrome
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus