Al-Alawi-Raas-Rothschildin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Al-Alawi-Raas-Rothschildin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harviniaskeskus Norio 15.10.2018
 
AARRS
Schinzel phocomelia syndrome
Limb/pelvis-hypoplasia/aplasia syndrome (LHPHAS)

Lyhyesti

Al-Awadi-Raas-Rothschildin oireyhtymä (AARR) on erittäin harvinainen synnynnäinen epämuodostumaoireyhtymä, joka saa alkunsa kohdussa alkion ja sikiön kehityksen aikana.

Oireet ja löydökset

Raajojen luut ovat usein lyhyet, (fokomelia; hyljeraajaisuus). Oireyhtymässä pitkittäiset luut etenkin jaloissa, kuten reisi- ja pohjeluut, ovat vajaakehittyneet. Myös käsivarsien luissa, kuten kyynärluussa, todetaan rakenteellisia muutoksia, mutta yleensä käden rakennepoikkeavuudet eivät ole yhtä vakavia kuin jaloissa. Lantio on vaikeasti alikehittynyt ja sukupuolielimet poikkeavat rakenteeltaan normaalista. Syntyviltä tyttölapsilta voi puuttua kohtu ja emätin ja poikalapsilla voi olla tavallista pienempi penis ja piilokivekset. Pituuskasvu noudattaa normaalijakaumaa, eikä älyllistä kehitysvammaisuutta yleensä esiinny.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa homotsygoottinen mutaatio WNT7A-geenissä kromosomissa 3, kromosomialueella 3p25. Homotsygoottinen mutaatio tarkoittaa sitä, että yksilön molemmat geenit ovat mutatoituneet. AARR-oireyhtymän aiheuttava mutaatio estää täysin toimivan geenituotteen tuottamisen WNT7A-geenistä. Oireyhtymä on tämän vuoksi vakavampi kuin Fuhrmannin oireyhtymä, joka aiheutuu saman geenin mutaatiosta, mutta jossa mutaatio WNT7A-geenissä estää vain osittain geenituotteen ilmentymisen sairastuneen soluissa.

Oireyhtymä periytyy autosomaalisesti resessiivisesti eli ei-sukupuolikromosomien välityksellä peittyvästi.

Oireyhtymää on kuvattu muutamia tapauksia maailmassa.

Eliniän ennuste

Jotkut oireyhtymään sairastuneista kuolevat pian syntymän jälkeen.

Historia

Oireyhtymän kuvasivat alun perin itsenäisesti Al-Awadi, Richieri-Costa, Raas-Rothschild, Farang, Schinzel ja Chitayat kollegoineen. Vuonna 1993 todettiin, että Al-Awadin oireyhtymä, Raas-Rothschildin oireyhtymä ja Schinzelin fokomelia kuvaavat kaikki samaa oireyhtymää eri nimin. Oireyhtymälle on annettu Mendelian Inheritance in Man (OMIM)-tietokannassa nimeksi ”Limb/Pelvis-hypoplasia syndrome” (OMIM#276820).

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Al-Awadi-Raas-Rothschild syndrome

Lähteet

Orphanet: Phocomelia, Schinzel type
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Limb/Pelvis-hypoplasia syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus