Akrodysostoosi

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Akrodysostoosi

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harviniaskeskus Norio 23.10.2018

Akrodysostoosi hormoniresistenssin kanssa tai ilman
Arkless-Grahamin oireyhtymä
Maroteaux-Malamutin oireyhtymä

Lyhyesti

Akrodysostoosi (ACRDYS) on harvinainen ja synnynnäinen luuston epämuodostumaoireyhtymä, jolle on tyypillistä lyhytkasvuisuus. Kasvoissa on oireyhtymälle tyypilliset piirteet. Luuston lisäksi poikkeavuuksia havaitaan lihaksissa, ihossa, hampaissa ja sukupuolielimissä. Huomattava kuulonmenetys todetaan 2/3-osassa tapauksista.  Kehitysvammaisuus on osa akrodysostoosin oireyhtymää noin 90 %:ssa tapauksista. 

Oireet ja löydökset

Sikiön raskaudenaikainen kasvu jää huomattavasti normaalista ja vastasyntyneet ovat pienikokoisia. Syntymänjälkeinen kasvu voi olla lievästi tai keskivaikeasti viivästynyttä. Akrodystostoosissa pituuskasvussaan jäädään jälkeen ikätovereista, ja usein esimerkiksi murrosiän kasvupyrähdys jää puuttumaan kokonaan.

Pituuskasvun lisäksi, lyhytkasvuisuutta on havaittavissa sormien, varpaiden, kämmenten ja jalkapöydän luissa. Varpaat ja sormet voivat olla lyhyet ja paksut ja isovarvas voi olla normaalijakaumaa suurempi. Kasvon keskiosan luut, esimerkiksi yläleuassa ja nenässä, voivat olla hypoplastisia eli alikehittyneitä. Pienen nenän sieraimet voivat olla ylöspäin kääntyneet. Alaleuka on usein korostunut. Korvat voivat sijaita normaalia matalammalla kasvoissa ja silmät voivat olla etäällä toisistaan.

Selkärangassa voi olla kyfoosia ja/tai skolioosia. Selkäydinkanava voi olla ahdas (spinaalistenoosi), mistä voi seurata selkä- ja/tai jalkakipuja. Neljäsosalla potilaista hampaat saattavat puhjeta tavallista myöhemmin, kun taas hampaattomuus on harvinaista (3 % tapauksista).

Akrodysostoosiin voi liittyä eriasteisia kehitysviiveitä mm. puheen ja liikkeiden, kuten kävelyn, oppimisessa. Oppimisvaikeuksia, kehitysvammaisuutta ja käytöshäiriöitä voi ilmetä. Kehitysvammaisuuden aste voi olla vaikea.

Osalla tapauksista akrodysostoosiin (etenkin tyyppi 1) voi kuulua hormonaalisia häiriöitä. Liki puolella tapauksista on parathormonin eli lisäkilpirauhashormonin (PTH) ja tyreotropiinin eli kilpirauhasta stimuloivan hormonin (TSH) resistenssiä. Tässä resistenssillä tarkoitetaan, ettei elimistössä synny normaaleja vasteita kyseisiä hormoneja kohtaan, vaikka elimistö kykeneekin tuottamaan ko hormoneja tarvittavat tai jopa ylisuuret määrät. Lisäkilpirauhashormoni ja kilpirauhashormoni säätelevät mm. elimistön yleistä energiatasapainoa. Myös kalsitoniinin, kasvuhormonia vapauttavan hormonin ja gonadotropiinin vasteissa voi olla poikkeavuutta. Akrodysostoosiin sairastuneet ovat usein hormonitoiminnan häiriöiden vuoksi ylipainoisia.

Vaikka akrodysostoosin ydinoireisto on hyvin kuvattu, oireyhtymää ei vielä täysin ymmärretä. Tämä johtuu mm. hyvin harvalukuisista tautitapauksista. Siksi on huomioitava, ettei kaikkia ylläkuvattuja oireita esiinny kaikilla akrodysostoosia sairastavilla. Yksilöllistä vaihtelua on aina. Esimerkiksi joillakin henkilöillä on toistuvia keskikorvainfektioita, kun taas toisilla todetaan kuulonmenetys.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Akrodysostoosin aiheuttavat heterogeeniset mutaatiot kahdessa eri geenissä, jotka sijaitsevat kahdessa eri kromosomissa: PRKAR1A (17q24.2) tai PDE4D (5q11.1-q12.1). PRKAR1A-geenin mutaatiot johtavat proteiinikinaasi-A-entsyymin (PKA) toiminnan menetykseen ainakin luustossa. PDE4D-geenin mutaation tarkkaa vaikutusmekanismia ei vielä tunneta, mutta sen arvellaan johtavan samaan lopputulokseen: PKA-entsyymin toiminnan häiriintymiseen.

Useimmiten akrodysostoosi syntyy biologisesti sattumalta, de novo, ilman aikaisempaa oireyhtymän sukuhistoriaa, mutta joissakin perheissä akrodysostoosi voi periytyä autosomaalisesti dominantisti eli vallitsevasti.

Akrodysostoosi on yhtä yleinen miehillä ja naisilla. Oireyhtymän yleisyydestä ei ole tarkkoja tietoja. Lääketieteellinen kirjallisuus on kuvannut noin 100 akrodysostoosi potilasta.

Diagnoosi ja hoito

Oireyhtymän diagnoosi perustuu mm. käsien, jalkojen ja olkapäiden röntgenkuviin, joissa tiettyjen luiden päät nk. epifyysit eli kasvulevyt poikkeavat normaalista. Biokemiallisiin määrityksiin kuuluvat mm. hormonipitoisuuksien mittaaminen verestä. Akrodysostoosi-diagnoosi vahvistetaan geenitestillä, joka kohdistetaan PRKA1A- ja PDE4D-geeneihin. Raskauden aikaiset ultraäänitutkimukset voivat antaa viitteitä oireyhtymästä.

Akrodysostoosilla on useita yhteneväisyyksiä Albrightin synnynnäisen osteodystrofian (AHO) kanssa. Erotusdiagnoosissa on hyvä otta huomioon myös Carneyn kompleksi ja Robinowin oireyhtymä.

Akrodysostoosiin ei ole olemassa erityistä hoitoa, vaan sairastuneita hoidetaan oireiden mukaisesti useiden ammattilaisten, kuten lastenlääkärien, ortopedien, endokrinologien, hammaslääkärien, neurologien, silmälääkärien, fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien, avulla. Lisäkilpirauhasen ja kilpirauhasen vajaatoimintaa pyritään hoitamaan lääkityksen avulla, kuten myös muut mahdolliset hormonitoiminnan puutteet. Elämäntapaan ja ruokavalioon on kiinnitettävä huomiota, koska sairastuneet saattavat saada mm. hormoniresistenssin vuoksi ylipainoa herkästi. Kognitiivisia toimintoja tuetaan parhain mahdollisin keinoin. Lapsuudessa ja nuoruudessa on kiinnitettävä huomiota painon, pituuden ja murrosiän kehitykseen, sillä akrodysostoosia sairastavien luusto kypsyy tavallista nopeammin. Potilaan päänsärkyyn on reagoitava herkästi: ainakin kahdella akrodysostoosi tyyppi 2-potilalla akuutin päänsäryn syyksi paljastui, kallonsisäinen sinustromboosi eli aivojen laskimotukos, joka tarvitsi kiirellistä kirurgista hoitoa.

Historia

Lääketieteellisessä kirjallisuudessa on kuvattu alle 80 potilasta. Ensimmäiset potilastapaukset kuvasivat vuonna 1968 Maroteaux ja Malamut.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Acrodysostose
National Organization for Rare Disorders (NORD): Acrodysostosis

Lähteet

Orphanet: Acrodysostosis
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Acrodysostosis 1 with or without hormone resistance ja
Acrodysostosis 2 with or without hormone resistance
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education.

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus