3M-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

3M-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 21.10.2019
 
3M Syndrome
Le Merrer Syndrome

Lyhyesti

3M-oireyhtymä on synnynnäinen oireyhtymä, jolle ovat ominaista lyhytkasvuisuus, alhainen syntymäpaino sekä vähäiset poikkeavuudet ulkonäössä, kuten kolmiomaisen sirot kasvonpiirteet ja tietyt luustomuutokset. Pituuskasvu yltää 120-130 cm:iin aikuisuudessa. 3M-oireyhtymä ei vaikuta yleensä oppimiseen tai älykkyyteen.

Oireeet ja löydökset

3M-oireyhtymä on havaittavissa usein jo syntymähetkellä perusteellisessa tutkimuksessa. Vauva syntyy yleensä pienipainoisena ja -kokoisena ja kasvoissa ja luustossa on poikkeavuuksia. Kasvonpiirteille on tyypillistä dolikokefalia eli kallon pitkä muoto, kasvojen kolmiomaisuus, keskikasvojen vajaakehittyminen, kuten matalat posket. Otsa, suu ja huulet ovat korostuneet ja korvat ovat isot. Leuka voi olla terävä ja purentaviat ovat mahdollisia. Kasvojen piirteet eivät ole vanhemmiten yhtä korostuneita kuin nuorena.

Joillakin 3M-oireyhtymää sairastavilla voi olla lyhyt kaula ja rintakehä. Rintakehä voi olla muodoltaan kuopparinta (pectus excavatum) tai harjurinta (pectus carinatum). Epäkäslihas voi olla korostunut, lapaluu poikkeava ja hartiat neliömäiset. Notkoselkä, joka voi aiheuttaa kipuja, ja viidennen sormen vinosormisuus voivat olla mahdolliset. Oireyhtymälle on tyypillistä poikkeavat, "fleshy heels"-kantapäät, jotka ovat nähtävissä kaikilla lapsuudessa. Nivelet saattavat olla yliliikkuvia ja joillakin vastasyntyneillä lonkka on mennyt sijoiltaan.

Joillakin miehillä on todettu hedelmättömyyttä ja laskeutumattomat kivekset. Naissukupuolella munasarjat toimivat normaalisti.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymä aiheutuu CUL7-, OBSL- tai CCDC8-geenien mutaatiosta. CUL7-geenin mutaatiot kromosomissa 6 (6p21.1) käsittävät noin 67 %, OBSL-geenin mutaatiot kromosomissa 2 (2q35-36.1) noin 28 % ja CCDC8-geenin mutaatiot kromosomissa 19 (19q13.33) noin 5 %. Epäselvää on miten näiden geenien mutaatiot johtavat poikkeavaan kasvuun 3M-oireyhtymässä, mutta geeni muutosten arvellaan häiritsevän kasvuhormonin ja insuliinin kaltaisen kasvutekijän (IGF, Insulin gwoth factor) solunsisäistä viestintää. Geenimutaation tyyppi ei vaikuta oireyhtymän kliinisiin tai radiologisiin löydöksiin. Myös muut geenit voivat olla osallisina oireyhtymän syntyyn.

3M-oireyhtymä periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Perheenjäseniä neuvotaan hakeutumaan lääkärin arviointiin, mikäli heillä on samantyyppisiä tai lievempiä oireita.

3M-oireyhtymä on erittäin harvinainen. Oireyhtymä on kuvattu reilulla 200 henkilöllä maailmassa. Koska oireyhtymä voi esiintyä hyvin lieväoireisena, oireyhtymän yleisyys on hyvin todennäköisesti nykyistä tietämystä yleisempi.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu pääasiassa kliiniseen kuvaan: pieneen syntymäpainoon, kasvun jälkeen jäämiseen ja rakenteeltaan poikkeaviin kantapäihin. Lapsilla on usein normaali kasvuhormonipitoisuus ja normaali tai normaalia matalampi insuliinin kaltaisen kasvitekijän (IGF:n) määrä kehossaan. Diagnoosin vahvistaa patogeeninen eli tautia aiheuttava geenimutaatio CUL7-, OBSL- tai CCDC8-geeneissä.

Erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon Silver-Russelin oireyhtymä, Dubowitzin oireyhtymä, Mulibrey nanismi ja FAS (fetal alcohol syndrome)-oireyhtymä.

3M-oireyhtymän aiheuttamiin pulmiin saa apua muun muassa lastenlääkäreiltä, fysiatreilta, hammaslääkäreiltä, ortopedeiltä ja fysioterapeuteilta. Lyhytkasvuisuutta voidaan hoitaa kasvuhormonilla. Leikkauksilla voidaan helpottaa pitkien ja hoikkien luiden aiheuttamia hankaluuksia, kuten selkäkipuja.

Eliniän ennuste

3M-oireyhtymä ei ole hengenvaarallinen ja eliniänodote on hyvä.

Historia

Oireyhtymän nimi 3M tulee kolmesta tutkijan sukunimien alkukirjaimista: J.D. Milleristä, V.A. McKusickista ja P. Malvauxista. He kuvasivat oireyhtymän lääketieteellisessä julkaisussa vuonna 1975.

Kuvat 1-3: Mariella on 3M-oireyhtymä. Marie vastasyntyneenä, 17 kuukauden ja neljän vuoden ikäisenä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Clinical Endokrinology: Exploring the spectrum of 3M syndrome, a primordial short stature disorder of disrupted ubiquitination
GeneReviews: 3-M Syndrome

Lähteet

Orphanet: 3M syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Three M syndrome 1; 3M1
National Organization for Rare Disorders (NORD): Three M Syndrome

Kuvaviitteet

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet on saatu Marien vanhemmilta.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus