16p11.2 mikroduplikaatio

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

16p11.2 mikroduplikaatio

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 27.4.2020


Lyhyesti

Mikroduplikaatio 16p11.2 on harvinainen kromosomimuutos. Se johtuu hyvin pienen kromosomialueen kahdentumasta kromosomissa 16. Usein siihen liittyy erilaisia kehitysviiveitä, käyttäytymisongelmia sekä pakonomaista tai toistuvaa käyttäytymistä. Ulkonäössä voi olla joitakin poikkeavuuksia ja kehon rakenne voi olla hoikka ja pitkä. Kaikille  perimän 16p11.2 mikroduplikaatio aiheuta oireita.

Koska 16p11.2 mikroduplikaatiosta on kertynyt vasta vähän lääketieteellistä tietoa, alla oleva 16p11.2 mikroduplikaation yleisesittely on monelta osin suppea. Vaikka useimmat alla kuvatut oireet ovat monilla henkilöillä monilta osin yhteneväiset, niissä on kuitenkin merkittävää yksilöllistä vaihtelua. Mahdolliset muut kromosomi- tai geenitason muutokset vaikuttavat suuresti oirekuvaan. 

Oireet ja löydökset

Mikroduplikaatiossa 16p11.2 voi esiintyä lieviä poikkeavia kasvonpiirteitä. Osalla voi esiintyä mikrokefaliaa eli pienipäisyyttä. Lisäksi henkilöt voivat olla alipainoisia ja suhteellisen pitkiä. Joskus vastasyntyneillä esiintyy synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia, jotka voivat käsittää eri elimiä tai elinjärjestelmiä ja aiheuttaa joitakin terveyspulmia. Synnynnäisten rakennepoikkeavuuksien yhteys 16p11.2 mikroduplikaatioon on kuitenkin vielä epäselvä.

Mikroduplikaatio 16p11.2 voi liittyä puheen, oppimisen ja käyttäytymisen haasteita. Joillakin oireet ovat hyvin vähäiset tai niitä ei ole ollenkaan. Toisilla ne voivat olla vakavammat. Kehitysviiveitä voi esiintyä puheen aloittamisessa sekä istumisen, liikkumisen ja kävelemisen oppimisessa. Joillakin voi esiintyä kehitysvammaisuutta. Usein ensimmäiset tunnistettavat sanat ilmaantuvat 16 kuukauden ja 4-5 vuoden välisenä aikana ja joskus tätäkin myöhemmin. Vaihteluväli on siis suurta. Kaikki eivät opi puhumaan selkeästi. Osa täydentää ilmaisuaan elekielen, äänteiden tai muiden kommunikaatiotapojen avulla. Joillakin voi ilmetä myös haasteita ymmärtää puhetta.

Viiveet liikkumisen oppimisessa ovat usein vähäisiä. Kaikki potilaat, joita on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa ovat oppineet kävelemään, mutta hiukan normaalia myöhemmin, noin 11-18 kuukauden tietämillä. Taaperoiässä lapset saattavat kompastella ja he voivat oppivat kiipeämään portaita esimerkiksi kahden vuoden ikäisinä. Joillakin 16p11.2 mikroduplikaatioon liittyy hypotonisuutta eli alentunutta lihasjänteyttä.

Mikroduplikaatio 16p11.2:een liittyy usein oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksista huolimatta useimmat henkilöt oppivat lukemaan, kirjoittamaan ja käyttämään tietokonetta. Oppimisen tukemisen tarve tulee selkeämmin esiin ylemmillä koululuokilla ja opiskeluasteilla.

Mikroduplikaatio 16p11.2:ssa esiintyy usein myös ylivilkkautta ja aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä eli ADHD:tä sekä muita käyttäytymisen haasteita. Mikroduplikaatio 16p11.2 on toiseksi yleisin kromosomimuutos, joka on liitetty autismiin. Kuitenkaan läheskään kaikilla henkilöillä ei ole autismikirjon häiriöitä tai autistisia piirteitä. Mikroduplikaatio 16p11.2 voi altistaa mielenterveyspulmiin, kuten kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, levottomuuteen, masennukseen ja skitsofreniaan.

Henkilöillä, joilla on 16p11.2 mikroduplikaatio voi olla suurempi taipumus epilepsiakohtauksiin. Epilepsia puhkeaa usein alle vuoden ikäisellä vauvalla. Yleensä epilepsia saadaan lääkityksellä hyvin hallintaan. Epilepsia voi hävitä tai lievittyä lapsen vanhetessa. Mikroduplikaatio 16p11.2:een liittyvä epilepsia voi olla yhteydessä QPRT-, DOC2A- ja SEZ6L2-geenien kahdentumiseen.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Mikroduplikaatio 16p11.2:n oireet johtuvat hyvin pienen kromosomialueen kahdentumisesta kromosomin 16 pienessä käsivarressa (p) (16p11.2). Kahdentuneen kromosomialueen pituus ja sijainti vaikuttavat oireisiin. Usein 16p11.2 mikroduplikaatio kohdistuu noin 27 tunnettuun geeniin.

Mikroduplikaatio 16p11.2 voi periytyä isältä tai äidiltä jälkeläiselle autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti, tai kromosomimuutos voi olla biologisesti sattumalta syntynyt, täysin uusi kromosomitason de novo-mutaatio. De novo-mutaatiot voivat syntyä joko hedelmöitykseen osallistuvan siittiön tai munasolun perimässä tai pian hedelmöityksen jälkeen. Useimmiten 16p11.2 mikroduplikaation on periytynyt kuin että se olisi de novo-mutaation seurausta.  Mikrodupplikaatio 16p11.2:n syntyyn ei voi vaikuttaa, eikä se ole kenenkään syytä.

Perhe voi halutessaan selvittää perinnöllisyyslääkärin vastaanotolla 16p11.2 mikroduplikaation taustan: onko se peritty vai täysin uusi de novo-mutaatio suvussa. Lisäksi vastaanotolla voidaan selvittää 16p11.2 mikroduplikaation todennäköisyys seuraavan lapsen kohdalla jo ennen mahdollisen seuraavaa raskautta. Jos vanhempien perimässä ei ole 16p11.2 mikroduplikaatiota, perheen todennäköisyys saada lapsi, jolla olisi 16p11.2 mikroduplikaatio, on hyvin pieni, alle prosentin luokkaa. Jos 16p11.2-mikroduplikaatio on periytynyt, kaikissa seuraavissa raskauksissa perheen todennäköisyys saada lapsi, jolla on 16p11.2 mikroduplikaatio on 50 %. Jos perinnöllisyystutkimuksissa löydetään mikroduplikaation 16p11.2, syntyvän lapsen oirekirjosta tai oireiden laadusta on vaikea antaa arviota: oirekirjo vaihtelee huomattavasti yksilöstä toiseen, lievästä vaikeaan.

Mikroduplikaatio 16p11.2:n yleisyydestä on useita eri arvioita lääketieteellisessä kirjallisuudessa. Todennäköisesti se on alidiagnosoitu, koska osalle kromosomimuutos ei aiheuta minkäänlaisia oireita. Eräs arvio 16p11.2 mikroduplikaation esiintyvyydeksi on kolme tapausta 10 000 henkilöä kohden.

Diagnoosi ja hoito

Kliinisen tutkimuksen lisäksi kromosomitutkimukset ovat välttämättömät.

Mahdollisimman varhain aloitettu toiminta-, puhe- ja fysioterapia ovat hyödyllisiä. Säännöllinen oppimisen tuki ja kehityksen säännöllinen seuranta on tärkeää.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on hyvä.

Historia

Mikroduplikaatio 16p11.2 tunnistettiin 2000-luvulla. Siihen liittyvät tiedot ovat vielä vähäiset.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): 16p11.2 duplication
Genetics Home Reference: 16p11.2 duplication

Lähteet

Orphanet: 16p11.2p12.2 microduplication syndrome
Orphanet: Proximal 16p11.2 microduplication syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Chromosome 16p11.2 duplication syndrome
Unique: 16p11.2 microduplications

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus