Artikkeli

Tietopalvelujamme käytetään tiedonhankintaan, ymmärryksen lisäämiseen, asiakkaille jaettavaksi, opintoihin ja moneen muuhun tarkoitukseen

Tietopalvelujemme verkkosivuilla oli viiden kuukauden ajan kysely, jolla kartoitimme mitä vastaajat sivuiltamme etsivät ja löytävätkö he etsimänsä.

Kyselyyn tuli lähes 800 vastausta. Suurin osa, 88 % vastaajista, etsi tietoa tietystä harvinaisesta sairaudesta. Vastaajista 84 % löysi etsimänsä ja yhtä suuri osa koki hyötyneensä löytämästään tiedosta. Vastaajat arvostivat erityisesti uutta tietoa, tietoa perinnöllisyydestä, suomenkielisyyttä, tiedon laatua ja sen lisäämää ymmärrystä. Vastaajista 42 % oli harvinaissairaan läheisiä tai itse sairastavia, 27 % ammattilaisia ja 39 % muita kiinnostuneita, esim. opiskelijoita. Moni sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kertoi hyödyntävänsä tietopalvelujamme omien taustatietojensa lisäämiseksi sekä jaettavaksi asiakkailleen. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

 

 

<

Lisää uutisia