Artikkeli

Norio-keskuksesta EURORDIKSEN liitännäisjäsen

Norio-keskuksesta on 2.10. tullut harvinaissairauksien potilasjärjestöjen kattojärjestön, Eurordiksen liitännäisjäsen (associate member).

Liitännäisjäsenyys vahvistaa kansainvälisiä kontaktejamme ja on luontevaa jatkoa tiiviille yhteistyöllemme potilasjärjestöjen kanssa, toiminnallemme Harvinaiset-verkostossa ja Orphanet-kumppanuudellemme.

Norio-keskus on myös yhdessä HYKS:n kliinisen genetiikan yksikön kanssa osa eurooppalaista harvinaisten kehitysvammaoireyhtymien ja synnynnäisten epämuodostumien verkostoa, ERN-ITHACA (European Reference Network: Intellectual Disabilities, Tele Health and Congenital Anomalies).

 

<

Lisää uutisia