Artikkeli

Hyvää kansainvälistä vertaistuen päivää!

Vertaistuki on jotain sellaista mitä mikään muu palvelu ei voi täysin korvata. Näin olemme kuulleet monen asiakkaamme sanovan. Siksi se ansaitsee ihan oman juhlapäivänsä, kansainvälisen vertaistuen päivän, jota vietetään 19.10.2017.

Vertaisen löytämisen vaikeus on usein yksi harvinaisen sairauden mukanaan tuomista haasteista. Toisaalta taas sen toisen ihan yhtä harvinaisen löytäminen tuntuu aivan erityisen tärkeältä. Sellaisen, jonka kanssa voisi jakaa ajatuksia, sairauden oireita, ennustetta ja joissakin tapauksissa peilikuvaakin, jos sairauteen liittyy ulkoisia tunnuspiirteitä.

Kaikki eivät kuitenkaan löydä diagnoosivertaistaan Suomesta, vaan maailmalta, jos aina sieltäkään. Vertaistuki on kuitenkin aina myös ihmisten välinen, vastavuoroinen suhde, johon vaikuttaa myös ihmisten välinen kemia. Vertaisuus ei synny vain samasta diagnoosista, vaan esimerkiksi yhteisestä elämäntilanteesta, koetuista asioista tai jaetusta ajatusmaailmasta. Vertaisuuden mukanaan tuoma tuki voi siis hyvin tulla myös muualta kuin henkilöltä, jolla on täysin sama diagnoosi, geenimuutos tai kromosomimuutos. Vertaistuki voi löytyä monista eri paikoista, nykyään ehkä eniten internetin välityksellä, esimerkiksi Facebookin keskusteluryhmistä.

Norio-keskuksessa (ja sen edeltäjissä Lasten kuntoutuskodissa ja Väestöliiton perinnöllisyysklinikalla) vertaistuen merkitys on ollut aina vahvasti esillä. Olemme jo vuosien ajan ylläpitäneet vertaistukirekisteriä ja auttaneet sen avulla hyvin harvinaisia löytämään toisensa. Tällä hetkellä rekisterissämme on yli 600 yhteystietoa ja yli 100 erilaista diagnoosia. Pienille harvinaisryhmille järjestettävät vertaistapaamiset ovat niin ikään saavuttaneet vuosien varrella suuren suosion. Asiakkaillemme tehdyssä palveluidemme vaikuttavuustutkimuksessa (Rantanen, 2016) vertaistukeen liittyvät palvelumme arvioitiin erittäin hyödyllisiksi ja vertaisten tapaaminen oli vaikuttanut merkittävästi vastaajien arkeen. Tämän artikkelin kuvassa olevat lainaukset ovat otteita tutkimukseen vastanneiden sanomisista.

Vertaistuki on tärkeää monissa elämänvaiheissa ja eri perheenjäsenille. Sisarusten omissa tapaamisissa paraskin leikki tai tehtävä maltetaan keskeyttää, kun on aika kuulla muiden kokemuksia erityisenä sisarena. Lapset ja nuoret myös osoittavat käytöksellään ja sanoittavat, että on hienoa huomata, ettei ole yksin ja päästä puhumaan asioista, joista ei yleensä puhu. Isovanhempien vertaistapaamisissa puolestaan jaetaan ajatuksia siitä, miten isovanhempana voisi tukea sekä omaa lastaan että lapsenlastaan ja löytää rajoja olla sopivassa määrin arjessa tukena. Isovanhemmat jäävät usein hyvin yksin tunteidensa kanssa, jolloin vertaistuki aina silloin tällöin saattaa nousta todella suureen arvoon. Nuoruusikään taas kuuluvat omat pohdinnat suhteessa omaan harvinaisuuteen ja elämään, jolloin yhteenkuuluvuuden tunne muiden harvinaisnuorten kanssa on monille kovin tärkeää. "Minulle jäi sellainen olo, että kuulun johonkin", on palautelomakkeesta usein löytyvä lause, jolle me Norio-keskuksessa annamme valtavan suuren arvon.

Hyvää vertaistuen päivää!

<

Lisää uutisia