Artikkeli

Aika hakea halkiolasten perhekursseille

Sopeutumisvalmennuskursseja halkiolasten perheille on järjestetty Norio-keskuksessa jo vuosia. Tänä vuonna perhekursseja on tuttuun tapaan kolme.

Sopeutumisvalmennuskurssit halkiolasten perheille on kohdennettu lapsen iän mukaan: Vauvaikäisille (0-2 -vuotiaat), leikki-ikäisille (3-6 -vuotiaat) ja alakouluikäisille (7-12 -vuotiaat) on kaikille omat kurssinsa. Kurssien sisältö rakennetaan sen mukaan, mikä on missäkin ikävaiheessa perheille yleensä ajankohtaista. "Vauvaperheiden kurssi on ikään kuin perustietopaketti kaikesta siitä, mitä voi tulla vastaan, kun lapsella on halkio. Asia on usein perheelle tuore ja kurssilla tarjoutuukin hyvä mahdollisuus myös halkion herättämien tunteiden pohdiskeluun", kuvaa kurssivastaava Katri Lehmuskoski. "Leikki-ikäisten kurssilla on jonkin verran samaa sisältöä kuin vauvaperheiden kurssilla, mutta koska perheet ovat usein eläneet pidempään asian kanssa, pystytään tietoakin usein eri tavalla syventämään. Tässä vaiheessa myös lapsi itse alkaa olla tietoisempi itsestään ja hänelläkin saattaa herätä kysymyksiä halkioon liittyen. Alakouluikäisten kurssilla lapseen itseensä keskittyminen on kurssilla painopisteenä ja lasten ryhmissä puhutaan halkioista jo ihan eri tavalla kuin pienempien kanssa. Vanhempien ryhmissä taas esimerkiksi lapsen itsetuntoon liittyvät asiat puhututtavat ja myös oikomishoidot ovat yleensä ajankohtaisia", jatkaa Lehmuskoski. Kurssit tarjoavat aina myös koko perheen yhteistä aikaa, tukea halkiolapsen ja vanhempien lisäksi myös sisaruksille sekä tietenkin vertaistukea muilta perheiltä.

Osa perheistä osallistuu sopeutumisvalmennuskursseille lapsen kaikissa ikävaiheissa, jotkut taas tulevat vain yhdelle kurssille. Kurssilaiset tulevat kaikkialta Suomesta. Kurssi järjestetään yhteistyössä SUHUPO ry:n kanssa ja vierailevina asiantuntijoina hyödynnetään muun muassa HUSUKE:n osaajia. Kurssit ovat STEA:n rahoittamia ja perheille maksuttomia. "Kurssille haetaan Norio-keskuksen omalla hakulomakkeella. Lääkärin suositus kurssille ei ole pakollinen, mutta lääkärinsuositus tarvitaan, jos haluaa hakea Kelasta tukia. Tällaisia tukia ovat muun muassa matkakorvaukset sekä kuntoutusraha, jota voi saada, jos on kurssin ajan esimerkiksi vuosilomalla tai palkattomalla lomalla töistä", ohjeistaa kurssivastaava Katri Lehmuskoski. Palaute kursseilta on ollut erinomaista ja perheet ovat kokeneet saaneensa paljon.

 

<

Lisää uutisia